Groninger Bodem Beweging wil dat de bewoner daadwerkelijk centraal komt te staan, ook bij de versterking

De Groninger Bodem Beweging (GBB) zit als adviseur aan tafel bij de bestuurderstop. De GBB brengt daar vanuit haar rol de belangen van de bewoners in. Het was de bedoeling om de twee lange dagen van bestuurlijk overleg af te ronden met een Bestuursakkoord. Dit mocht niet zo zijn.

Zowel de Minister als de regionale bestuurders en de maatschappelijke organisaties hebben getracht om binnen dit bestek een gedragen overeenkomst te bereiken. Het waren intense dagen. Het onderwerp versterking vroeg veruit het grootste deel van de tijd en energie. Het besluit om te stoppen met de gaswinning (iets dat de GBB toejuicht) heeft meerdere implicaties. De meest pregnante daarvan is de invloed op de versterkingsoperatie.

Daadwerkelijke veiligheid wordt alleen bereikt als de gaswinning naar nul gaat. Maar dat is momenteel nog in het geheel niet het geval. We zitten in ‘code oranje’, de NAM wint nog aanzienlijke hoeveelheden gas en er vinden nog steeds aardbevingen (en zo nu en dan ook stevige) plaats. Voorsorteren op een verwachte vermindering van de seismiciteit (door elk jaar minder te winnen en daarna snel te stoppen) en een voorschot nemen op het minderen van de versterkingsoperatie lijkt logisch, maar is tegen het licht van de onveiligheid en de voortdurende onzekerheid waar Groningers blijvend in verkeren én het nog niet verminderde risiconiveau, onverantwoord.

Een snelle daling van de gaswinning naar nul en een verwachtte korte duur van de grondbewegingen nadat de productie van gas in het Groningerveld is gestopt rechtvaardigen de gedachterichting om de versterkingsopgave drastisch terug te dringen. Maar zo ver is het nog niet.

De bestuurstafel wordt vervolgd en zal – zo hoopt ook de GBB – tot gedragen beslissingen komen, voor schade, versterking, toekomstvisie en besturing. Beslissingen waarin de het belang van de
bewoner daadwerkelijk centraal staat.

De GBB hoort graag dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de gaskraan over vier jaar definitief dicht kan en dat de aardbevingen twee jaar daarna zijn opgehouden. In dit scenario
zullen de inspecties nog zeker vier jaar door moeten gaan en zal er steeds goed moeten worden gekeken of het technisch en maatschappelijk verantwoord is om de versterkingssadviezen bij te
stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
10 + 13 =