Ruimtelijk plan Zernike Campus zonder passend mobilitietconcept?

Afgelopen woensdagochtend 18 april 2018 heeft het college van B&W besloten verder te gaan met het project Zernike Campus. Dit volgens het gemeentelijke bericht op de website: ‘Herinrichting geeft Zernike Campus Allure‘. Ik denk dat eigenlijk iedereen zich daar wel in vinden kan die wel in dat deel van de stad Groningen komt. Of wordt deze schoonheidsoperatie eerder iets dat weer de onderliggende planningsfouten vanuit Stadsontwikkeling moet verhullen? Gezien de ervaringen van de gemiddelde stadjer zouden wij toch het ergste moeten vrezen? In deze lijn van werken passen bijna alle middelgrote en grotere stedelijke projecten. Kijk hier ook naar het plan ‘Bestemming binnenstad’. Optisch is het mooi bedacht en vormgegeven, maar het verhult meteen een aantal structurele weeffouten die door de opbouw van de organisatie Stadsontwikkeling structureel zijn. Het wordt pas interessant als de begeleidende documenten erbij gehaald worden.

Campus, Zernike (foto: Eg-T2g – Wikipedia)

Zernike Campus = Assen?
Volgens de ambtelijke termen heet dit project een Raadsvoorstel waarvoor er krediet aangevraagd moet worden. Het meest informatief zijn de begeleidende brieven. Uit deze brief het volgende citaat: “Op de Zernike Campus Groningen ligt een gemeentelijk bedrijventerrein, waarvan nog ca 14 hectare uitgeefbaar is. Op basis van de gezamenlijke visie ontwikkelt de gemeente samen met de RUG en HG de Zernike Campus tot de belangrijkste kennisdynamo van de regio. Met de partners is in 2014 een Masterplan (door West 8) voor Zernike opgesteld en een nieuwe stedenbouwkundige visie opgesteld. De visie geeft voor de komende 10 tot 15 jaar de koers aan voor de ontwikkeling van de Zernike Campus. De campus heeft met de enthousiaste en stuwende kracht van de aanwezige kennisinstellingen en ondernemers volop mogelijkheden om uit te groeien tot een onderwijs-, kennis- en ontwikkelingscentrum van nationaal en zelfs internationaal formaat. Naast het ruimtelijke plan als basis ligt de sleutel tot succes in verregaande samenwerking en goede marketing (acquisitie) van de campus.”

Nog opvallender wordt het als het citaat van het gesprek met de Wethouder Ruimtelijke Ordening over deze plannen. Het citaat is als volgt: “Hij noemt de Campus, waar overdag net zoveel mensen bivakkeren als in een middelgrote stad als Assen wonen, van heel groot belang. Maar zo ziet de thuisbasis van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool -tevens gemeentelijk bedrijventerrein- er niet uit. Het is een rommelpotje van allerlei losse gebouwen rond een lange doorgaande weg. Geen geheel. De openbare ruimte lijkt ‘vergeten’. Iets wat vreemd was dat afgelopen vrijdag 20 april 2018 bij de PvdA afdeling Groningen stad het ging over de nieuwe Omgevingsvisie 2030. De Wethouder kon zich de bovenstaande uitspraak gedaan in gesprek met de Dagblad niet herinneren? Juist als iets door de week de druk heeft van een middelgrote stad als Assen binnen de grenzen van de gemeente Groningen dat dit een totaal ander bereikbaarheidsconcept vraagt dan waar het nu mee opgelost wordt?

Tussenevaluatie HOV
Intussen heeft de gemeenteraad de ‘Tussenevaluatuie HOV visie‘ ook al besproken; blijkbaar zonder de juiste conclusies te trekken? Juist in de aanbevelingen valt iets bijzonders op bij 4.3 punt 5: 5. De relatieve groei van het OV-gebruik in relatie met de toplocatie Zernike blijft achter bij de rest. Ook dit is een punt van aandacht en behoeft nadere analyse en eventuele actie. Hierbij kan onder andere de capaciteit op piekmomenten en de doorstroming betrokken worden. Het onderzoeksbureau gebruikt hier zeer verhullend taalgebruik? Iedereen met een beetje kennis van zaken kan het feitelijk maar op een wijze ‘vertalen’. Dat alle buslijnen naar Zerinke in de spitsuren boven capaciteit zitten. Dit inclusief lijn 15. Dat de groei daardoor sterk achterblijft. Het bus model is door te lage capaciteit op de piekuren niet meer het alternatief dat het in 2013 leek. Maar Stadsontwikkeling heeft dus het 2e deel achterwege gelaten en komt met vergaande plannen voor de kwaliteitsimpuls voor Zernike zonder na te denken over de volgende fase in hoogwaardige bereikbaarheid. Als alle signalen voor het bus systeem naar Zernike intussen al op diep ‘oranje’ staan? Volgens ook Wethouder Van der Schaaf is het ‘onzin’ om de trein naar Zernike door te trekken?

Conclusie
Uit de uitlatingen van PvdA Wethouder Van der Schaaf blijkt dat die partij intussen ongeschikt is geworden om politiek leiding te geven aan Stadsontwikkeling. Hij en vele anderen zijn totaal ‘bedrijf blind’ voor wat Stadsontwikkeling is geworden in de gemeente Groningen. Met blinde focus op vastgoedontwikkeling zonder de verbindende factor ‘mobiliteit’ in de juiste weging mee te nemen. Stadsontwikkeling is in de sectie mobiliteit zwaar incompetent in vergelijk tot andere steden met een vergelijkbare ambtelijke organisatie waar de balans tussen mobiliteit en vastgoed wel juist geregeld is. Voor de stad en gemeente Groningen is het gezonder dat na 21 november 2018 geen PvdA wethouder op Stadsontwikkeling komt. Graag van een andere partij en ook van buiten de stad en ervaring met een G 4 Randstad gemeente. Welke partij heeft het lef om hier al over na te denken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
21 − 6 =