Actief zijn als bestuurslid van Noorderzijlvest is de moeite meer dan waard

Veel mensen in ons land weten wel dat er waterschappen bestaan. Maar waar die zich nu mee bezig houden, dat is helaas voor velen onduidelijk. Dat is erg jammer, want iedereen heeft elke dag te maken met de activiteiten van de waterschappen. Zij zorgen er voor dat er genoeg water is en ook dat het water schoon is. Hun allerbelangrijkste taak is de zorg voor de veiligheid. Voor een groot deel betekent het dat we droge voeten houden. Dat is een immense klus, want 60% van ons land ligt onder de zeespiegel en dat ook nog eens in een van de allergevaarlijkste delta’s van de wereld.
Waterschappen zijn overheden met eigen besturen. Als er een vergelijking wordt getrokken met de provincie, dan is de functie van dijkgraaf te vergelijken met die van de commissaris van de koning, het dagelijks bestuur met het college van gedeputeerde staten en het algemeen bestuur met provinciale staten.

Renata Grijpstra

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor de besturen van de waterschappen. In die besturen zitten belangengroepen en politieke partijen. Om er voor te zorgen dat mensen, die er voor voelen zich verkiesbaar stellen, biedt waterschap Noorderzijlvest samen met Prodemus de gratis cursus ‘Word jij ‘actief voor het Waterschap’? aan. Het gaat hierbij om drie informatieve avonden, gevolgd door een excursie met daarnaast ook nog een bezoek aan een bestuursvergadering. De eerste bijeenkomst valt op 17 mei. Aanmelden kan via de site van Noorderzijlvest.

Renata Grijpstra en Herman Beerda enthousiaste waterschapsbestuurders
Wie met Renata Grijpstra en Herman Beerda aan de praat raakt, wordt getroffen door het enthousiasme waarmee deze beide leden van het algemeen bestuur over hun lidmaatschap vertellen. Grijpstra (39) zit er in voor de Partij voor de Dieren en Beerda (65) namens de Partij van de Arbeid. De eerste is zo’n tien jaar lid van de PvdD en was actief als fractie-assistent in de gemeente Groningen en de tweede, die al 40 jaar lid is van de PvdA, is minstens 24 jaar volksvertegenwoordiger.

Renata Grijpstra besloot zich verkiesbaar te stellen omdat de keuzes van het waterschap heel erg van invloed zijn op de dieren in en rondom het water. Herman Beerda zit in het bestuur omdat hij de de discussie wil blijven voeren om de wereld, ons land voor onze kinderen en kleinkinderen, te behouden.

Een bestuursfunctie is geen fulltime baan.
Zowel Grijpstra als Beerda zijn ook nog ondernemer. Renata heeft een eigen zaak in bedrijfs- en vrijetijdsuitjes. Daarnaast organiseert ze vooral creatieve workshops. Haar klanten zitten voornamelijk in Noord-Nederland. Herman heeft samen met een collega een BV, die zich voornamelijk richt op het ondersteunen van burgers en burgerinitiatieven richting de overheid. Daarbij gaat het om energiecoöperaties, dorpsinitiatieven e.d.. Ook geeft hij trainingen en organiseert opleidingen voor met name overheden. De belangrijkste reden voor hem om actief te worden binnen Noorderzijlvest is omdat er volgens hem meer verbinding moet komen tussen de lokale samenleving en datgene wat het waterschap doet. De taken van het waterschap worden zijns inzien zwaar ondergewaardeerd. Mensen moeten zich realiseren wat het waterschap doet en daar komt ook politiek bij kijken. Renata stapte in omdat haar partij nog niet was vertegenwoordigd in het bestuur. Daar zag ze een kans voor haar.

Op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn kunnen nog slagen worden gemaakt en ook al heeft Noorderzijlvest zeker al een mooie visie, er kan hier en daar nog wel wat worden aangescherpt. Ze wordt dan wat specifieker en noemt de muskusrat en de vissen. Haar partij diende onlangs nog een motie in om te voorkomen dat karpers zouden worden overgezet alleen maar om er later met een hengeltje weer uitgehaald te worden. De keuzes van het waterschap zijn van grote invloed op weidevogels, konijnen, hazen en vossen. Het waterpeil heeft een grote invloed. Door van het dierenwelzijn een zo prominent mogelijk onderwerp te maken en het bespreekbaar te maken, wil ze haar invloed uitoefenen. Als het op de agenda wordt gezet, volgt overleg. Mensen gaan zich dan verdiepen in een materie, waar ze normaal over heen lezen en kijken, Ze heeft ook gemerkt dat er tijdens haar bestuurslidmaatschap klein mindsetveranderingen zijn. Het woord ‘muskusrattenbestrijding’ was heel normaal, maar het bepaalde wel de manier waarop er naar de rattenvangst wordt gekeken. Nu heet het ‘muskusrattenbeheer’.

Herman vind het belangrijk, en ook voor hemzelf een grote taak, dat hij zijn politieke activiteiten niet alleen binnen het waterschap ontplooit, maar dat hij die ook naar zijn partij en naar de inwoners brengt. Zo heeft hij contacten met raads- en statenleden, die zich allemaal onvoldoende bewust zijn van wat er gebeurt in de wereld van de waterschappen. Daar kan nog flink wat worden verbeterd. Hij wil dat gesprek steeds maar weer voeren.

Het anders kijken naar problemen is voor hem belangrijk. Als voorbeeld noemt hij de zeedijk bij Delfzijl, waar op een andere manier naar de problemen wordt gekeken. Daar wordt niet een tien meter hoge betonnen muur neergezet, maar een heel andere dijk. Soms moet je niet vechten tegen de problemen, maar mee bewegen.

Het bestuurslidmaatschap geeft Renata Grijpstra veel voldoening. Ze wordt aan de ene kant geconfronteerd met zichzelf en ontmoet aan de andere kant mensen, die uit een wel heel andere belevingswereld komen en die op een ander manier zijn opgevoed. Die kijken op een ander manier naar de zaken. Uiteindelijk moet je er toch echt ook met die ander uitkomen.
Herman Beerda leert van het oppositie voeren. Hij zoekt naar datgene, dat andere bestuurders ook zou kunnen overtuigen. Daarbij moet er niet tegen de haren in worden gestreken, maar er moet worden mee gedacht om uiteindelijk dat resultaat te behalen.

Beide bestuursleden zeggen tegen degenen, die er voor zouden kunnen kiezen om voor het waterschap te gaan dat ze alle elementen tegen komen, overtuigen en debatteren, soms persvragen e.d.. Daarnaast moetje hart hebben voor water. Ook ben je ambassadeur. Overal heb je met mensen wel een babbeltje. Je kunt op je eigen manier je invloed aanwenden om je kleine wereld weer wat beter te maken. Daarbij is leeftijd niet van belang.

One thought on “Actief zijn als bestuurslid van Noorderzijlvest is de moeite meer dan waard”

  1. In ons laag gelegen landje zijn we eigenlijk dagelijks bezig in de strijd tegen het water. In deze strijd spelen de waterschappen een belangrijke rol, iets wat niet iedere Nederlander ten volste beseft. Niet alleen de strijd tegen het water, maar ook het natuurbeheer in en aan het water, het algemene watermanagement en het bewaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn belangrijke taken voor het waterschap. De meeste waterschappen zijn historische organisaties die in de loop der jaren een steeds complexere organisatiestructuur hebben gekregen. Om ook in de toekomst een belangrijke rol te blijven spelen zal een herstructurering dan ook noodzakelijk zijn. Een nieuwe kandidaat voor de waterschappen moet zich hiervan dan ook terdege bewust zijn! Bekijk ook eens de kritische blog over dit onderwerp van Hans Middendorp. https://hansmiddendorp.blogspot.nl/2017/12/de-toekomst-voor-de-waterschappen.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
28 ⁄ 7 =