Gemeenteraad kiest voor aanbesteding WMO

De gemeente Groningen gaat WMO-onderdelen aanbesteden. Dat betekent dat vanaf volgend jaar maximaal vier grote zorgaanbieders de individuele en groepsgerichte ondersteuning en het kortdurende verblijf gaan verzorgen en de uitvoering van de Participatiewet voor de sociale activering van mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben.

Raadszaal in het gemeentehuis van Groningen op de Grote Markt (foto: Mike Tomale)

Dat heeft de Groningse gemeenteraad besloten in de raadsvergadering op woensdag 18 april. Nu werken er in de WMO veel zorgaanbieders op basis van het principe ‘uurtje factuurtje’. Straks moeten de gecontracteerde zorgaanbieders de zorg die nodig is voor een vast bedrag (‘lumpsum’) bieden. Ze kunnen gebruik maken van kleine aanbieders als onderaannemers. Het nieuwe systeem heet officieel het gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). Volgens wethouder Ton Schroor (D66) zorgt dit GON voor een divers, laagdrempelig en dichtbij georganiseerd aanbod voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. “En de eigen bijdrage valt weg.”

De raad heeft zich de afgelopen tijd vaak met het GON beziggehouden. Een aantal fracties is bezorgd over de gevolgen voor kleine aanbieders van zorg en ondersteuning als straks enkele grote aanbieders zijn gecontracteerd. “Veel kleine organisaties voelen zich niet gehoord en gezien”, aldus fractievoorzitter Carine Bloemhoff van coalitiepartij PvdA. Ook is er vrees voor bureaucratie. “Er komt een nieuw bureaucratisch systeem dat ten koste gaat van de duidelijkheid voor de burger”, aldus fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen. SP’er Wim Koks zei: “Ik vrees levensgroot de kans op getrouwtrek ten koste van de cliënt.” Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland: “Het gaat om een kwetsbare groep mensen waar je niet mee kunt slepen.”

Telefoonnummer
Uiteindelijk ging de meerderheid van de raad akkoord met aanbesteding van het GON. Deze meerderheid verwierp ook een motie van PvdA, SP, 100% Groningen Partij voor de Dieren om de invoering van het GON uit te stellen en te zoeken naar alternatieven. “Er is geen aantrekkelijk alternatief”, zei VVD-fractievoorzitter Jasper Honkoop. “We gaan iets doen wat nieuw is”, aldus Wieke Paulusma van D66. “Maar de voorwaarden voor aanbesteding geven voldoende houvast dat de beweging die we met het GON inzetten effectiever is dan hoe we het nu georganiseerd hebben.”

Alle raadsleden stemden voor haar idee voor een speciaal telefoonnummer voor vragen van bewoners, kleine aanbieders en mensen met bewonersinitiatieven en om bij bewoners te peilen of ze tevreden zijn over de ondersteuning van het GON. Ook een aantal andere moties rond het GON nam de raad aan. Bijvoorbeeld het idee van Petra Brouwer van GroenLinks om boven op de geplande 700.000 euro de komende twee jaar nog eens 300.000 euro per jaar extra uit te trekken voor innovaties in de WMO.

De raad besprak verder de kwaliteit van het onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte. De gemeente heeft vorig jaar zo’n 12.000 opmerkingen gekregen over het beheer van de stad. De oppositie pleitte voor een schonere stad en drong er bij coalitiepartij PvdA op aan hun ideeën te steunen. Bijvoorbeeld twee keer gratis grofvuil ophalen met ingang van 1 juli van dit jaar en een investering van een miljoen euro om een hoger onderhoudsniveau te krijgen. Maar de PvdA steunde twee moties op initiatief van Stad en Ommeland en SP niet. PvdA-woordvoerder Jan Pieter Loopstra beriep zich op het coalitieakkoord en zei dat de discussie over gratis grofvuil ophalen een thema is voor na de herindeling in de nieuwe gemeenteraad.

Stadadviseert
Ook de evaluatie van Stadadviseert kwam aan de orde. Dat is het nieuwe stedelijke adviesnetwerk voor de gemeente over sociale thema’s. Dat kwam in de plaats van adviesorganen als de Ouderenraad, de Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid en het WMO Platform. B&W concluderen dat de gemeente met Stadadviseert op de goede weg is en dat de basisvorm niet ter discussie staat. Maar in de raad klonk kritiek. “Het is geen verbetering”, zei CDA-fractievoorzitter René Bolle. “Stadadviseert komt niet goed uit de verf”, zei ook PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff. Veel fracties vonden dat ze weinig meekregen van Stadsadviseert.

Andere geluiden waren er ook. “De sfeer is goed”, constateerde Anna Riemersma van Stad en Ommeland. “Ze zijn nog maar twee jaar bezig. Je moet ze even de tijd geven.” D66 is positief over de ontwikkeling van Stadadviseert. “Er zijn meer en andere mensen bij betrokken”, aldus woordvoerder Wieke Paulusma. “Maar het moet nog wel groeien.” Acht partijen dienden de motie ‘Verbeter Stadadviseert’ in. Zij vroegen onder meer om betere vindbaarheid van uitgebrachte adviezen en willen meer informatie over hoe het college met adviezen omgaat. Deze motie kreeg een grote meerderheid.

Ring Zuid
Aandacht was er ook voor de aanpak van Ring Zuid. De raad was verbolgen over het feit dat de aannemer pas op z’n vroegst in 2020 of 2021 stil asfalt ter hoogte van Hoogkerk, Buitenhof en Piccardthof aanlegt. Bij bewoners was de verwachting gewekt dat 2017 en 2018 de aanlegperiode was. Unaniem sprak de raad zich in een motie uit om maatregelen te bepleiten zodat het geluidsniveau snel in de buurt komt van het niveau met stil asfalt.

En verder vroeg de raad het college in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen en DUO. Die moeten bij studenten duidelijk te maken dat de gemeente individuele studietoeslagen kan uitkeren aan studenten met een functiebeperking. Slechts zeven procent van de jongeren met een functiebeperking wordt op dit moment met de toeslag bereikt. Bijna alle fracties steunden de motie onder aanvoering van Student en Stad om hier wat aan te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
25 × 11 =