Informateur Nederveen adviseert een coalitie van ChristenUnie-CDA-SP-VVD

Informateur Bert Nederveen heeft zijn werkzaamheden afgerond en in een openbare bijeenkomst verslag gedaan van zijn bevindingen. Hij adviseert, na twee weken van gesprekken met alle fracties, om een coalitie van ChristenUnie, CDA, SP en VVD te vormen. Nederveen meent dat met deelname van deze partijen voldaan wordt aan de wens van een “breed” en “stevig” college en recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.

Gemeentewapen Stadskanaal (foto: Gouwenaar – Wikipedia)

Mochten deze partijen de onderhandelingen succesvol afronden, dan worden Johan Hamster, Goziena Brongers, Machteld Luijken en Goedhart Borgesius de wethouders namens de respectievelijke partijen. Er is overeenstemming om het college met 3,4 fte dezelfde omvang te laten houden als de vorige periode.

Nederveen draagt het stokje over aan Johan Hamster die als formateur de komende weken een bestuursakkoord zal proberen op te stellen met de beoogde coalitiepartijen. De basis voor dat akkoord zal het in november vastgestelde Koersdocument “Stadskanaal Koersvast” zijn. Hamster hoopt deze werkzaamheden binnen een maand af te ronden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
9 − 7 =