Scheurvorming vloer bij corridor bunker MuzeeAquarium

In het MuzeeAquarium is enige betonschade in de vloer opgetreden in de aansluiting van de corridor op het museumgebouw. Gemeente Delfzijl, waterschap Noorderzijlvest en aannemerscombinatie Ommerlanderdiek trekken gezamenlijk op in het vinden van een oplossing. De gemeente heeft in goed overleg met het bestuur en de directeur van het MuzeeAquarium maatregelen getroffen. De directeur heeft daarnaast de betrokken vrijwilligers geïnformeerd.

MuzeeAquarium (foto: Mike Tomale)

Onderzoek naar relatie met werkzaamheden dijkverbetering
Momenteel vinden er werkzaamheden rondom het MuzeeAquarium vanwege de dijkverbetering plaats. We onderzoeken of er een relatie bestaat tussen deze werkzaamheden en de ontstane scheurvorming. De werkzaamheden voor het opbrengen van grond in de directe nabijheid van het pand legt het waterschap voorlopig stil. Daarnaast graven ze als voorzorgsmaatregel een deel van het zand weg.

Maatregelen voor opening 1 juni
Er wordt onderzocht hoe een en ander op te lossen en wat eventuele consequenties zijn voor de langere termijn. Onze focus ligt nu op een goede, veilige oplossing voor de zeer korte termijn. Er is op dit moment geen aanleiding om de opening van 1 juni uit te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
50 ⁄ 25 =