Inloopbijeenkomst versterken Eemskanaalkade Noordzijde traject Woltersum – Appingedam

Sinds 2012 werkt waterschap Noorderzijlvest aan het versterken van de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Groningen en Delfzijl. Het versterken is nodig omdat de kade niet meer voldoet aan alle normen die in Nederland voor dijken (kadelichamen) zijn gesteld.

Dijkversterking damwanden Eemskanaalkade (foto: Waterschap Noorderzijlvest)

Inloopbijeenkomst
Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de Eemskanaalkade Noordzijde tussen het traject Woltersum en Appingedam.

Datum: Donderdag 19 april
Tijd: Van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Dorpshuis Weersterheem, Stadsweg 76a te Garrelsweer.
Het is een inloopbijeenkomst; dat betekent dat er geen gezamenlijke presentatie is. U kunt binnenlopen op het moment dat ú het beste uitkomt.

Wat doen we?
De aannemer start met het zetten van ‘proefplanken’ over het gehele traject om de weerstand van het inbrengen van de damwandplanken in beeld te krijgen. Daarna wordt de oude damwand verwijderd en de nieuwe geplaatst. Het ophogen vindt plaats nadat de nieuwe damwand is geplaatst. Dit gebeurt in verschillende secties.

Op een drietal locaties worden over een lengte van 125 m (ter hoogte van Hoeksmeer), 75 m (ter hoogte van Garreweer) en 400 meter (ter hoogte van Opwierde) stabiliteitsschermen geplaatst aan de binnenkant van de kade. Dat doen we omdat daar onvoldoende ruimte is om de kwelsloot te verplaatsen. Het ‘opschuiven’ van de kwelsloot is nodig voor de stabiliteit van de kade. Dit is op het overgrote deel van het traject een aantal jaren geleden uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 − 19 =