Oosterhamriktracé de ambtelijke ‘No brainer’ sinds 2013?

Op 28 maart 2018 vergaderde onze gemeenteraad maar over één onderwerp dat voor volledige bespreking op de agenda stond. Het Oosterhamriktracé. Dit werd erg vlot afgedaan door de raad. Na deze bespreking begint de formele inspraakperiode over deze plannen. Om voor het zomerreces opnieuw besproken te worden. Een ander belangrijk onderdeel werd afgedaan als een zogenaamde 1 minuut Interventie. Dat is ‘Bestemming Binnenstad Kattenbrug en Sint Jansstraat“. Veel van deze plannen zijn te herleiden naar het afserveren van de Regiotram. Bepaalde elementen zaten toen ook al in de plannen.

Regiotram Groningen (foto: Regiotram)

Is de raad slim bezig?
Onze gemeenteraad zit in een spagaat en wat de juristen onder ons een causaal verband noemen. Die spagaat wordt heel zwaar veroorzaakt door Stadsontwikkeling. Bij bepaalde partijen lijkt het er soms op dat ze voorstellen met echte tegenzin slikken. Andere fracties volgen ‘blind’ de vastgoedbaronnen van het Zuiderdiep 98 met hun ‘voorstelling’ van zaken. Bij beide communicerende plannen Oosterhamriktracé en Bestemming Binnenstad West zitten de nodige ‘No brainer’ zoals onze Amerikaanse vrienden het uitdrukken. Hier is echt niet goed over nagedacht aan het Zuiderdiep 98. Dat de bussen van de Grote Markt en rondom de A-Kerk verdwijnen ben ik het helemaal mee eens. Maar een echt slim en hoogwaardig alternatief wordt niet geboden om in het centrum te komen. Daarbij is het raadzaam de net gepubliceerde ‘Tussenevaluatie HOV-visie’te lezen. Die heeft ook alles met de bovenstaande projecten te maken. Iedereen die een beetje ingevoerd is rondom de gemeente Groningen toen de Regiotram in oktober 2012 sneuvelde dat er een jaar over heen ging om een alternatief plan te ontwikkelen. Dit is de tussentijdse evaluatie ervan. Elke echte strateeg heeft meerdere plannen structureel in zijn hoofd of in de dossierkast liggen. De gemeente Groningen niet. Ook de provincie Groningen noch de Regio Groningen – Assen. Bestuurlijk geldt dat dit soort terugval opties ook politiek afgetikt horen te zijn bij de gemeenteraad en provinciale staten. De gemeente Groningen ontbeert sinds 20 jaar een echte zware verkeersstrateeg voor dit soort vraagstukken. De bouwmaffia van het Zuiderdiep 98 heeft ze uit het ambtelijk systeem gewerkt.

Kan het ook anders?
Een mooi voorbeeld hoe het anders kan is in de Franse stad Rennes Hier werkt het gemeentebestuur en de raad aan het omzetten van een stevige visie op het gebied van openbaar vervoer. Die stad had hetzelfde probleem als de stad Groningen nu heeft. Verstikken in enorme hoeveelheden bussen. In Rennes ligt een metronetwerk. Dit kan zeker tot inspiratie leiden voor de regionale verkeerscrisis die zich in de gemeente Groningen aan het ontwikkelen is. Via de site Urbanrailnetwork zijn de plannen duidelijk te zien. Ook in publicaties van Siemens en bouwbedrijf Vinci worden deze plannen duidelijk omschreven. Het is dus niet alleen iets voor miljoenen steden, maar ook steden als Groningen. Het openbaar vervoer ondergronds afwikkelen.
.
Dodelijke planning cultuur Zuiderdiep 98
Hierbij blijft een citaat van voormalig Verkeerswethouder Karin Dekker tekenend: Ambtelijke top was tegen Regiotram Groningen  “Binnen ROEZ was er weerstand tegen een tram door de historische binnenstad, vooral bij de RO-mensen. En die waren belangrijker dan de verkeersafdeling, die het vervoerskundig belang van de tram zag. Individuele medewerkers van ROEZ hebben zich altijd vol enthousiasme en energie voor het project ingezet. Maar de ambtelijke top was tegen. En dat heeft niet bijgedragen aan een positief besluit over de tram” Dit is tekenend voor de hele cultuur aan het Zuiderdiep 98. Waarom hebben zij in die periode niet meerdere concepten ontwikkeld en vooraf aan de raad voorgelegd inclusief een financieringsplan? Als je iets niet bovengronds gewenst vindt, waarom bij de planontwikkeling ook de ondergrondse variant meegenomen? Trouwens het echte plan ontwikkelen begon pas in 2008 toen de financiering via het RSP-Zuiderzeelijn kwam. Tussen 1995 introductie ‘Kolibri en 2008 zijn amper nota’s en collegebrieven te vinden over dit onderwerp. Deze cultuur laat ook zien pas beginnen als er Rijksgeld is. In plaats van vooraf bepalen hoe je het hebben wil. Afgetikt door de gemeenteraad en provinciale staten in alle fases vooraf. Betekent ook een steviger onderhandelingspositie met het Rijk. Nu laten onze ambtenaren zich van tafel blazen omdat ze met een lege huls bij de minister van Infrastructuur & Waterstaat komen. Door deze verkeerde werkwijze kom je in het bovenstaande terecht. Dit is ook te zien bij de Ringweg West/Zernike, Suikerfabriekterrein. Gaat de gemeenteraad eindelijk eens ingrijpen en de regie nemen die zij op dit soort dossiers hoort te hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
22 − 14 =