Mijn stembiljet voor het Sleepwet referendum, regelrecht de prullenbak in

Ik zal dit jaar geen gebruik maken van mijn stemrecht voor wat betreft het raadgevend referendum over de Wet op inlichtingen – en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv – Sleepwet). Deze vorm van referendum is mijn inziens overbodig geworden aangezien onze regering en Kamerleden zich er toch niets van aantrekken wat de burger wil.

“Panem et circenses” of “brood en spelen” is een uitdrukking die slaat op de praktijk om de gunst van het volk te winnen door oppervlakkige behoeften van het volk te lenigen, namelijk eten en vermaak. (bron: Wikipedia)

Panem et circenses (Brood en spelen)
In het oude Rome werden vroeger gevechten met gladiatoren georganiseerd en openbare lynchpartijen van slaven en krijgsgevangenen in de arena. Ook werd er gratis graan uitgedeeld. De burgers werden zoet gehouden om te voorkomen dat er chaos zou ontstaan.

Heden ten dage gebeurt exact hetzelfde. In ons democratische systeem is (nog even) een raadgevend referendum toegestaan. Het brood van toen is een stembiljet geworden dat ons het gevoel moet geven daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming.

Niet-bindend raadgevend referendum
Dat zou mooi zijn als onze regering en Kamerleden dan ook voor een bindend referendum zou kiezen of daadwerkelijk wat met de uitkomst zou doen van het niet-bindend raadgevend referendum en niet de keuze van het volk aan de kant te schuiven als deze niet welgevallig blijkt te zijn. Het laatste als pijnlijk voorbeeld van de Haagse politieke arrogantie.

Daar had oud-politicus Hans van Mierlo (D66) even niet bij stilgestaan toen hij er in de vorige eeuw al voor pleitte het volk meer invloed te laten uitoefenen op de besluitvorming. Gezien het feit dat de uitkomst van het raadgevend Oekraïnereferendum niet welgevallig was, heeft de Tweede Kamer maar ingestemd met het afschaffen van referenda en daarmee meteen het gedachtegoed van de directe democratie de prullenbak in geschoven.

Promovenda Eva van Vugt van Universiteit van Tilburg schrijft over het referendum: “het biedt geen ruimte voor een genuanceerde oplossing, maar is vooral een middel om wantrouwen uit te spreken.”

Dus vandaag mogen we voor de vorm nog even gebruik maken van ons democratisch recht met een niet-bindend raadgevend referendum, dat ook nog eens op de nominatie staat om afgeschaft te worden. We stemmen over een wet die per 1 mei 2018 hoe dan ook in werking gaat. Hoe geloofwaardig ben je dan als overheid?

Oekraïne referendum
Mooi voorbeeld van het verwerpen van de mening van het volk is het raadgevend referendum dat werd gehouden op 6 april 2016 voor de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Uitslag: Nederlandse volk met 61,1% tegen en 38,1% voor. De Tweede Kamer met 89 zetels voor en 55 tegen. De Eerste Kamer met 50 zetels voor en 25 tegen. Een meerderheid van de Kamerleden was voor, Een meerderheid van het volk was tegen. Wat nu?

Nederland is een lidstaat van de EU en dit verdrag was allang behandeld en goedgekeurd. Alleen Nederland twijfelde. Dachten onze politici nu echt dat wij burgers van Nederland werkelijk zouden verwachten dat het verdrag aan de kant zou worden geschoven omdat lidstaat Nederland tegen was? Het inlegvelletje van Rutte was volgens de Tweede Kamer en de regering de enige oplossing om nog enigszins recht te doen aan de burgers die dit verdrag met een meerderheid afwezen.

Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’)
kan, mag en zal geen sprake zijn. Bron: Regeerakkoord 2017-2021 – Rutte 3, pagina 4

Peilingen
Als de uitslag van het referendum vanavond negatief blijkt voor de regering zal de Wet op inlichtingen – en veiligheidsdiensten 2017 opnieuw moeten worden opgesteld. Volgens peilingen van EenVandaag en Ipsos lopen de voorstanders echter uit. 53% van de mensen die zegt waarschijnlijk te gaan stemmen is van plan om vóór de wet te stemmen. Het voor-kamp bestaat voornamelijk (60%) uit 55-plussers.

Voor diegenen die het niet eens zijn met mij of alsnog willen stemmen, dat kan tot 21:00 uur vanavond.

Afbeeldingcredits: https://www.darum.nl/

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
20 × 18 =