Update dag 3: hongerstaking tegen gaswinning in Groningen

Naar omstandigheden gaat het goed met Jan Holtman die nu zijn 3de dag ingaat van de hongerstaking tegen de gaswinning in Groningen. Hij is omringt door sympathisanten en actievoerders die 24 uur per dag waken over zijn gesteldheid.

Jan Holtman oogt aan het begin van zijn derde dag hongerstaking nog steeds aardig levenslustig (foto: Mike Tomale)

In de verwarmde, witte tent waar Jan slaap en een groot deel van zijn tijd doorbrengt, staat een bed en een tafel met wat tuinstoelen. Van hieruit houden vrienden en sympathisanten Jan in de gaten en worden gasten en de pers ontvangen. Jan drinkt alleen vruchtensap en vertelt dat hij nog steeds met hetzelfde enthousiasme zijn hongerstaking beleeft. Hij geeft aan dat het kamp steeds groter zal worden naarmate hij meer bekendheid krijgt. Inmiddels heeft zijn actie via Facebook zich als een olievlek verspreid. “Tot zelfs in Amerika volgt men mij,” vertelt Jan.

Jan heeft zijn tent(en) opgeslagen op een stukje grond van de gemeente Appingedam, in de bocht voor het Centrum Veilig Wonen (CVW) op bedrijventerrein Fivelpoort. Op deze manier kan het CVW hem niet verwijderen omdat de actie dus niet plaatsvindt op hun grondgebied. De gemeente Appingedam laat Jan Holtman ongemoeid.

De sympathisanten rondom Jan zorgen er ook voor dat een arts stand-by is, mocht er toch wat gaan veranderen rondom de gezondheid van Jan.

Veel belangstelling
Van de gemeenteraad Appingedam kreeg Jan een bosje rozen en burgemeester Anno Wietze Hiemstra is maandagmiddag ook al bij hem langs geweest. Voor de tent staat prominent de beroemde noodklok die inmiddels de hele provincie is rond geweest. en ooit door de voorman van de Communistische Partij van Nederland (CPN) Fré Meis is geluid.

In de tent bespraken buren, actievoerders en sympathisanten maandagmiddag de stand van zaken met betrekking tot het dossier gaswinning met de burgemeester van Appingedam. Veel werd gesproken over de veiligheid in de provincie die niemand kan garanderen. De burgemeester wordt onder andere gewezen op zijn zorgplicht die volgens actievoerders niet wordt gehandhaafd.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra
In een telefonisch interview vandaag met burgemeester Anno Wietze Hiemstra werd duidelijk hoe de gemeente Appingedam tegen de actie van Jan aankijkt. De burgemeester begrijpt dat de emoties steeds hoger oplopen. “De actie geeft hier uiting aan. Het is ieders goed recht om dat te doen. Wij kunnen het begrijpen en ons inleven. Als de actie toegankelijk blijft en afspraken worden nageleefd, is het prima en heeft de gemeente er geen problemen mee.”

De burgemeester heeft toegezegd om donderdag 15 maart aan minister Wiebes door te geven wat precies de eisen van Jan Holtman zijn. Hij wil graag als intermediair functioneren. “Een paar concrete, vastgelopen dossiers in het systeem kunnen naar de gemeente Appingedam worden gemaild. Wij sluizen die dossiers dan door naar het CVW, naar de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) of naar wie dan ook dat nodig is. Het is niet de bedoeling dat alle probleemdossiers of gesloten dossiers naar de gemeente worden gestuurd.”

De vlag van de Sioux-indianen bij het kamp van Jan Holtman (foto: Mike Tomale)

Sioux-indianen
Voor zijn tent hang een driehoekige vlag die toch wel opmerkelijk is. Deze vlag zou namelijk afkomstig zijn van de Sioux-indianen uit Amerika die vechten vtegen de Dakota Acces pijpleiding. De vlag is volgens activistische muzikant Harry Loco authentiek. Harry heeft vannacht de wacht heeft gehouden op het terrein waar het Kamp van Jan staat opgesteld. De vlag zou zijn geruild met een Groningse vlag omdat de indianen sympathiseren met het initiatief van Jan Holtman.

Geen (politieke)kleuren
Jan Holtman blijft erbij dat hij de actie op persoonlijke titel uitvoert en wil dan ook niet dat er vlaggen of kentekens van welke partij of groep bevestigd worden aan zijn kamp.

Meer artikelen over de hongerstaking:

 • Hongerstaking in Groningen: ‘Ons land, ons lu’, klik hier
 • Update dag 3: hongerstaking tegen gaswinning in Groningen, klik hier
 • Update dag 5: hongerstaking tegen gaswinning in Groningen, klik hier
 • Update dag 7: hongerstaking tegen gaswinning in Groningen, klik hier
 • Tweede hongerstaker tegen gaswinning in Groningen: Jannie Knot, klik hier
 • Update dag 9: hongerstaking tegen de gaswinning in Groningen, klik hier
 • Update dag 11: hongerstaking tegen de gaswinning in Groningen, klik hier
 • Update dag 15: hongerstaking tegen de gaswinning in Groningen, klik hier
 • Update dag 17: hongerstaking tegen de gaswinning in Groningen, klik hier
 • Update dag 18: hongerstaking tegen de gaswinning in Groningen, klik hier
 • Update dag 19: Jannie Knot stop met haar hongerstaking…voorlopig, klik hier
 • Einde van de hongerstaking: Jan Holtman stopt ook! klik hier
 • Update dag 23: hongerstaking tegen de gaswinning in Groningen, klik hier

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

One thought on “Update dag 3: hongerstaking tegen gaswinning in Groningen”

 1. Aan alle politieke partijen hoedanig in het gaswinningsgebied.

  Lokale politici dienen in 1e instantie de lokale belangen te behartigen. Geen enkel lokale politieke partij kan zich daaraan onttrekken. Het is dan ook absoluut niet verklaarbaar indien de gaswinningsproblematiek niet boven aan de agenda staat, zoals het behoort met verreweg de belangrijkste item voor de lokale verkiezingen.

  Om de ernst van de situatie kracht bij te zetten is Jan Holtman een week geleden een hongerstaking begonnen. Ondanks zijn broze gezondheid en leeftijd, Jan is 66 jaar, zet hij door. En wel zonder ook maar enig zelfbelang. Jan doet dit voor zijn medemens. Heeft deze wanhoopsdaad aangegrepen vanwege de ernstige misstanden aangaande gaswinning aan de kaak te stellen. Dat hij dit juist nu doet, nu sprake van een wederom nieuw schadeprotocol heeft te maken met het verschil tussen NAM, Shell en participanten ons willen doen geloven en hoe het er werkelijk aan toegaat. De waarheid is buitengewoon schrijnend. Uit alles blijkt dat het op deze wijze vooral niet goed komt. Welles waar is er sprake van een nieuw schadeprotocol, maar in hoeverre deze zich richt naar hetgeen wenselijk is maar zéér de vraag. De versterkingsopgave is op zich al een ramp, waardoor bewoners van de betrokken gemeenten volstrekt onnodig lang in onveiligheid verkeren. Daarnaast is het zo dat er bij de versterkingsopgave groot verschil wordt gemaakt tussen overheidsgebouwen, scholen, woningcorporaties en particuliere objecten in dezelfde gevolgklasse. Mensen die dergelijke openbare locaties bezoeken mogen dus, zelfs ongeacht de kwetsbaarheid en schadeomvang in dergelijke objecten, onderhevig zijn aan een onveilige situaties. Er zijn gevallen bij, waarvan overduidelijk dat NAM, CVW, NCG en overheid deze onwenselijke situaties bewust in stand houden. Daarnaast zijn er een groot aantal omvangrijke en complexe schadegevallen die wederom overgeleverd zijn aan de NAM. Deze mensen worden nog steeds, dus ook vandaag weer, op alle denkbare manieren door wederpartij tegengewerkt. Er wordt aantoonbaar aangestuurd op een faillissement, wat in verschillende gevallen ook al heeft plaatsgevonden. Gezinnen, ongeacht de ernst van de situatie worden systematisch beschadigd, wat zelfs verschillende zelfmoorden, pogingen tot en het veelvuldig overwegen van deze wanhoopsdaad tot gevolg heeft gehad.

  Besef dat geen enkele plaatselijke politici het zich kan permitteren om dit niet als de voornaamste reden te zien om zich voor 100% voor de zaak van dhr. Holman in te zetten. Dhr. Holtman verdient jullie respect en toewijding aan zijn zaak. Dit omdat zijn zaak ons allen betreft en Jan bereid is om daar zelfs zijn leven voor te geven. Dit had nooit mogen gebeuren. Met name de politiek had zich intensiever en daadkrachtiger voor haar medemens moeten inzetten. De burgemeester van de twaalf gemeenten hadden gezamenlijk met de burgers deze waanzin een halt moeten toeroepen en duidelijk maken dat dit absoluut onverantwoord is. Heb het fatsoen om dhr. Holt jullie steun te betuigen, laat jullie doordringen van de ernst van wat hier gaande is. Help mee om deze on-Nederlandse toestanden per direct een halt toe te roepen. Jan Holtman en de gedupeerden van gaswinning rekenen op jullie en willen jullie deelgenoot laten worden van bergen aan documenten waaruit blijkt hoe dramatisch en bedrieglijk de afhandeling van gaswinningsschade verloopt. Als wij dit niet gezamenlijk weten te stoppen zullen de gemeenten verder inkrimpen, deze gebieden vroeg of laat worden opgegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
21 ⁄ 7 =