De vergeten veteranen van Groningen

Na steden als Amsterdam, Eindhoven en Den Bosch kreeg ook Tilburg haar ontmoetingscentrum voor militaire veteranen, schreef Tilburgers.nl op vrijdag 29 september 2017. “Het centrum komt er in het kader van de Veteranenwet die gemeenten wijst op hun verplichtingen jegens veteranen.”

In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014.(bron: Veteraneninstituut).

Het pand wat ooit het veteranenhuis De Molenhoeve was in Winschoten (foto: Mike Tomale)

Vanuit de veteranen in de provincie Groningen bestaat ook grote behoefte om samen te komen en te praten over wat hen bezig houdt. Dit getuige de vele berichten die wij op de redactie van Gazet van het Noorden mochten ontvangen. Gelet op de privacy van de veteranen zijn de berichten geanonimiseerd.

Stichting Veteranenhuis De Molenhoeve
In Winschoten zat veteranenopvang De Molenhoeve aan de Grintweg 122, een  particulier initiatief dat in 2011 in Veendam aan de Molenwijk nr.14 werd opgestart door oud-Libanonganger Bert Nanninga. Na onenigheid binnen het eerste bestuur van Stichting Veteranenhuis De Molenhoeve en omwonenden, besloot Nanninga zijn voorzitterschap te beëindigen en in Winschoten opnieuw te beginnen.

“Stichting Veteranenhuis De Molenhoeve werd in 2011 opgericht voor veteranen met als doel het bevorderen van kameraadschap en saamhorigheid tussen veteranen die gediend hebben in het Nederlandse leger, deelgenomen hebben aan oorlogs-/vredesmissies en wonen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, alsook tussen (hen en) hun partners en bloedverwanten.” (bron: Veendammer)

Veteraan 1: Het belang van een veteranenhuis is groot. Het is belangrijk dat de veteraan een laagdrempelig toevlucht heeft en zijn of haar verhaal kan doen . Mijn persoonlijke ervaring: “Het heeft mij veel goeds gedaan, uit de dagelijkse sleur en gebracht waar ik nu ben. Ik ben nu 6 jaar alcoholvrij en . De Molenhoeve  bracht rust in het gezin en heeft mij weer moed gegeven om door te gaan op het pad wat ik nu bewandel.”

In 2016 ontving Stichting De Molenhoeve 8000 euro van de gemeente Winschoten als overbruggingssubsidie voor culturele- en recreatieve activiteiten. Daarnaast werd bij de overdracht van Nanninga naar de nieuwe Stichting nog een bruidsschat meegeven van bijna 14:000 euro. Toch lukte het de stichting niet zichzelf te bedruipen en sloot deze in februari 2017 de deuren voorgoed voor de veteranen uit het Noorden vanwege te hoge kosten en werd de stichting op 24-08-2017 opgeheven. Voorzitter van de stichting Henry Gerdes zegt tegen RTV Noord “We zijn druk bezig met het zoeken naar een nieuwe geschikte locatie in de gemeente Oldambt en hebben ons oog ook al op een plek laten vallen.” Vijf maanden eerder, in november 2016 gaf Henry Gerdes nog  te kennen dat het Veteranenhuis open zou blijven op maandag en woensdag en zelfs met eventueel zelfs een extra openingsdag op vrijdag.

In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014.(bron: Veteraneninstituut)

Stichting De Molenhoeve
In Winschoten werd het pand door circa 300 veteranen maandelijks bezocht. Volgens Nanninga was er potentie genoeg in de provincie Groningen met zo’n 1400 veteranen uit Libanon, Bosnië, Afghanistan en Cambodja.

Veteranenwet
In de Veteranenwet van 11 februari 2012 stelt dat de minister van Defensie een zorgplicht voor veteranen die zijn ingezet. Deze zorgplicht houdt in dat veteranen en hun relaties goed worden begeleid na afloop van de inzet.

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen pleitte in juni 2017 voor structurele financiering van veteranen-inloophuizen omdat deze allenmaal moeite hebben om het hoofd boven water te houden. De nieuwe minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, vindt niet dat Defensie verantwoordelijk moet zijn voor de instandhouding van de inloophuizen. Zij vindt het juist belangrijk dat het initiatief hiervoor vanuit de samenleving komt. Dat zegt ze tegen het militair tijdschrift Checkpoint.

Veteraan 2: Hier in het noorden is het zeer belangrijk dat er veteranen huizen zijn en blijven voor de veteranen. Voor de veteranen is het noodzakelijk dat ze een ontmoetingscentrum hebben, om toch even onder elkaar te zijn en de banden weer aan te halen. Deze  mannen vinden juist steun bij elkaar geestelijk gezien, omdat hun er dan over kunnen hebben de traumatische ervaringen  onder elkaar, want dat zijn ze lang nog niet kwijt of vergeten, ze noemen het ook wel ptss. deze mannen voelen elkaar aan als 1, want door de meeste mensen worden ze niet helemaal begrepen wat het is om een veteraan te zijn.

Gemeente Oldambt
De gemeente Oldambt (Winschoten) organiseert jaarlijks de regionale Veteranendag, samen met de gemeente Westerwolde, voorheen Bellingwedde. “De gemeentebesturen van Bellingwedde en Oldambt vinden erkenning en waardering voor de verdiensten van veteranen belangrijk. Daarom organiseren de gemeenten samen jaarlijks een regionale Veteranendag.” (bron: gemeente Oldambt)

We vroegen wethouder Bart Boon om een reactie: “De gemeente biedt onze inwoners, wanneer daar behoefte aan is, hulp bij het vinden van passende ondersteuning. Dit kan materiële en immateriële ondersteuning betreffen. Ik ben op de hoogte van de veteranenwet. Zoals uit deze wet valt op te maken rust er een verplichting bij de minister vwb voor de (na)zorg aan veteranen. De gemeente heeft in het recente verleden het ministerie op deze verplichting gewezen.”

“Het is bekend dat er in onze gemeente een zgn ‘veteranenhuis’ is geweest. Dit is door allerlei oorzaken opgehouden te bestaan. We hebben geprobeerd dit huis in de ‘ lucht’ te houden middels exploitatiesubsidies, ondersteunde hulp aan de diverse besturen van het huis en bemiddeling bij schuldeisers. Helaas heeft dit niet er niet toe geleid dat het veteranenhuis in Winschoten/Heiligerlee is blijven bestaan. Het toenmalige bestuur heeft destijds besloten de activiteiten te beëindigen.”

“Op dit moment is er geen vraag om een pand voor een veteranenhuis. Mocht die vraag er komen dan zijn we, vanzelfsprekend, bereid om mee te denken en daar waar mogelijk dit te faciliteren. De gemeente bezit echter zelf geen panden waarin een dergelijk huis gerealiseerd kan worden.”

Veteraan 3: Een veteranenhuis in het noorden is belangrijk. Als men nu elkaar wilt treffen of zien moet men naar het midden of westen van het land. Ook voor informatie is een veteranenhuis een uitkomst omdat men de veteraan daar heen kan sturen wat hij of zij nodig heeft. Ook als trefpunt voor politie ,brandweer en ambulance personeel  met PTSS en met elkaar er over kunnen praten. Een veteranenhuis is belangrijk.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

One thought on “De vergeten veteranen van Groningen”

  1. Een mooi en duidelijk stuk over ,,veteranenhuis in groningen,, het word tijd dat veteranen zelf ook aangeven dat een plek belangrijk is.In andere plaatsen in Nederland zijn veteranenhuizen en in Brabant en Limburg zijn er bijna 10 huizen.Het moet niet meer van 1 persoon uit gaan maar van een goede organisatie met een serieus bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 − 7 =