Provincie Groningen worstelt met bewonersinitiatieven bij aanleg breedbandinternet

Op maandag 12 maart publiceerde de Noordelijke Rekenkamer het rapport Internet, en een beetje snel graag!, de aanleg van breedbandinternet in de provincie Groningen.

(foto: Fotolia)

In de provincie Groningen zijn 13.687 adressen die geen toegang hebben tot breedbandinternet. In de afgelopen jaren is een aantal bewonersinitiatieven ontstaan die zelf in hun gebied breedbandinternet wilden aanleggen. De provincie heeft in de vorige collegeperiode (2011 – 2015) een aantal van deze initiatieven gesteund. Ondanks verzoeken van bewonersinitiatieven heeft de provincie geen subsidie voor de aanleg van breedbandinternet beschikbaar gesteld. In 2015 heeft het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn koers verlegd naar een regeling voor de gehele
provincie: de Regeling Snel Internet Groningen.

De provincie heeft zich ten doel gesteld om voor 2019 alle ‘witte adressen’ in het aardbevingsgebied en 93% van de witte adressen buiten het aardbevingsgebied aan te sluiten. De provincie stelde voor de aanleg van breedbandinternet € 30 miljoen beschikbaar als lening. Inmiddels is Rodin Broadband geselecteerd om de aanleg van breedbandinternet in de hele provincie te realiseren. De feitelijke aanleg van breedbandinternet is nog nauwelijks van de grond gekomen.

De keuze prioriteit te verlenen aan het aardbevingsgebied leidt tot een tweedeling in de provincie. Bewoners binnen het aardbevingsgebied zijn tevreden, terwijl bewoners buiten het aardbevingsgebied vrezen als laatste aan de beurt te zijn. Een aantal bewonersinitiatieven buiten het aardbevingsgebied probeert buiten Rodin Broadband om breedbandinternet te realiseren.

Aanbevelingen
De Rekenkamer beveelt de provincie aan om bewonersinitiatieven te koesteren en te blijven ondersteunen, ook nu ervoor gekozen is het breedbandinternet door één marktpartij te laten aanleggen. Lokale bewonersinitiatieven zullen ook bij een centrale aanpak nodig blijven voor vraaginventarisatie en het binnenhalen van abonnees. Verder beveelt de Rekenkamer aan bewonersinitiatieven meer bij de beleidsuitvoering te betrekken. Dit kan worden vastgelegd in een participatiecode. De provincie zou verder moeten nadenken over een regeling voor het aansluiten van ‘grijze adressen’.
De Rekenkamer wijst de provincie erop dat, mocht het Rodin Broadband niet lukken om de gehele provincie van breedbandinternet te voorzien, de provincie de aanleg zelf ter hand kan nemen.

De Rekenkamer doet ten slotte aan alle drie Noordelijke provincies de aanbeveling er gezamenlijk voor te lobbyen dat breedbandinternet door de EU wordt aangewezen als nutsvoorziening. Hierdoor kunnen allerlei belemmeringen op het vlak van actieve overheidssteun worden weggenomen.

De reactie van Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat zij alle aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen. Zij zijn het echter niet eens met de conclusie van de Rekenkamer dat het lang uitblijven van de Regeling Snel Internet Groningen tot vertraging bij bestaande initiatieven heeft geleid. Ook zijn zij het niet eens met de conclusie dat de regeling onvoldoende tegemoet komt aan de wensen van bewonersinitiatieven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
11 + 13 =