Martini Ziekenhuis maakt resultaten en verbeteringen in zorg voor borstkanker zichtbaar

Het Martini Borstcentrum heeft de afgelopen jaren de zorg voor borstkanker verbeterd. Samen met de zes andere Santeon Ziekenhuizen in Nederland zijn kennis en ervaringen uitgewisseld om van elkaar te leren. Internist-oncoloog Annette van der Velden van het Martini Ziekenhuis: ‘In het Martini Ziekenhuis kunnen we snel duidelijkheid geven aan onze patiënten. Dat geldt voor de diagnose, maar ook voor het behandeltraject. Huisartsen – die verwijzen naar het Martini Ziekenhuis – hebben meer regie doordat ze heel gericht diagnostiek kunnen aanvragen. Dat kan alleen een foto (mammografie) en als nodig aanvullend onderzoek zijn, maar ook direct een consult bij de chirurg op het Martini Borstcentrum’.

Martini Ziekenhuis (foto; Mike Tomale)

Patiënt krijgt inzicht in verbeteringen
De borstkankerprofessionals van de zeven Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 samen gestart met het actief verbeteren van hun borstkankerzorg. Dat doen ze aan de hand van verbetercycli. In elke verbetercyclus van een half jaar vergelijken de ziekenhuizen de resultaten van behandelingen en de werkwijze van de artsen en verpleegkundigen daarbij. Ieder ziekenhuis haalt uit die data en de gezamenlijke bespreking daarvan, de verbeterpunten die ze in hun eigen ziekenhuis oppakken. Samen verbeteren de teams op deze manier de zorg voor alle borstkankerpatiënten. Nu, anderhalf jaar na de start, worden de resultaten van deze werkwijze zichtbaar. Elk Santeon ziekenhuis en dus ook het Martini Ziekenhuis heeft de aanpak en resultaten van de verbetercyclus gepubliceerd op zijn website. De patiënt kan daarmee inzicht krijgen in wat is verbeterd en waarom.

Sneller naar huis en andere verbeteringen

Annette van der Velden: ‘Een verbetering door de samenwerking is dat meer patiënten die een borstsparende operatie hebben gehad, dezelfde dag nog naar huis. Dat komt omdat we operaties anders plannen of sommige patiënten alternatieve (maar net zo effectieve) pijnstilling geven. We weten dat patiënten het meestal fijn vinden snel weer naar huis te kunnen. Ook zijn patiënten thuis vaak actiever en dat is positief voor het herstel’. Ook zijn er aanpassingen in de werkwijze gedaan om het risico op complicaties, zoals nabloedingen en infecties na de operatie te verkleinen, maar ook om diagnostische onderzoeken zo nuttig mogelijk in te zetten. We kijken nu of in het chemotherapietraject ook verbeteringen mogelijk zijn.

Patiënt denkt mee in de verbetering van zorg
Het Martini Borstcentrum hecht aan de inbreng van patiënten om de zorg continue te kunnen verbeteren. Zo heeft Zorgbelang, een onafhankelijke partij, een enquête uitgezet onder patiënten en voert het Borstcentrum zogenaamde spiegelgesprekken, waarbij zorgverleners luisteren naar de ervaringen van patiënten en naasten.

Santeon
Het Martini Ziekenhuis is onderdeel van Santeon. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Om tot deze vernieuwing te komen, vergelijken de professionals van de Santeon ziekenhuizen systematisch behandelingen en resultaten. Hiermee brengen ze de onderlinge variatie terug en verbeteren ze de resultaten van behandelingen waardoor de kwaliteit van zorg in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. De Santeon ziekenhuizen werken voor steeds meer aandoeningen op deze manier samen. De resultaten daarvan zullen we ook delen. Zo zijn bijvoorbeeld voor heupaandoeningen, prostaatkanker, longkanker en CVA – naar het voorbeeld van borstkanker – verbetertrajecten opgezet.
Bij de Santeon ziekenhuizen werken ruim 28.400 medewerkers, waarvan 1.798 specialisten. Een op de acht patiënten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
22 ⁄ 11 =