Realisatie plannen Walk On door bijdrage Kiwanisclub flinke stap dichterbij

Door bijdrages van de Kiwanisclub Groningen is de Stichting Walk On een flinke stap dichterbij gekomen om de euro 36.000, die nog nodig is om te kunnen blijven voldoen aan de bruikleenovereenkomst, die er is met de leverancier van een exoskelet, bij elkaar te krijgen.

Op de foto is te zien: Dennie Jager uit Wagenborgen

Wat is het geval: De Stichting Walk On zet zich in om het leven van dwarslaesie-patiënten te verbeteren. Deze mensen zijn aan een rolstoel gekluisterd. Daardoor krijgen ze niet alleen secundaire gezondheidsproblemen aan blaas en darmen, spasticiteit, botontkalking, seksuele stoornissen, pijn, luchtwegklachten, hart- en vaatziekten, maar ook psychosociale klachten. Ze kunnen vaak niet deelnemen aan normale activiteiten als een strandwandeling of een avondje uit.

Walk On heeft als missie dat ieder mens moet kunnen deelnemen aan de maatschappij en het gevoel moet hebben er bij te horen. Hoewel er inmiddels wereldwijd door wetenschappers veelbelovende onderzoeken worden verricht om dwarslaesies te genezen, lopen er ook veel onderzoeken om de klachten te verlichten. Een daarvan is het zogenaamde exoskelet, een looprobot waarmee mensen met een dwarslaesie weer kunnen lopen. Hierdoor verandert hun hele leven. Klachten nemen af en gebruikers ervan zijn door hun training beter voorbereid op een eventuele hersteloperatie.

Hoewel de resultaten met deze exoskeletten heel goed zijn, nemen de Nederlandse zorgverzekeraars geen genoegen met onderzoeksresultaten vanuit het buitenland, waar de gunstige resultaten voor de patiënten al wel zijn erkend. Daarom wil de Stichting Walk On een trainings- en kenniscentrum opzetten in samenwerking met Kinese Fysiotherapeuten in Appingedam. Hier zullen met medisch-wetenschappelijke onderzoeken bewijzen worden verzameld, die aan zorgverzekeraars worden verstrekt, zodat zij, ervan overtuigd dat een exoskelet als medisch hulpmiddel gezondheidswinst oplevert, tot vergoeding over kunnen gaan.

Een exoskelet is heel duur. Het kost tussen de 80.000 en 100.000 euro. Naast de aanschaf hiervan heeft het centrum ook geld nodig voor onderzoek. Walk On is in maart 2016 actief begonnen om d.m.v. verschillende acties geld in te zamelen. Sinds 14 december van 2017 is er een bruikleenovereenkomst met een leverancier en inmiddels kan over een eerste exoskelet worden beschikt.

‘Kinese Fysiotherapeuten zal niet alleen tijdens dit onderzoek fungeren als trainings- en kenniscentrum, maar zal blijvend beschikbaar zijn voor dwarslaesie-patiënten om te trainen in een exoskelet en hierdoor hét trainingscentrum van Noord Nederland te zijn’ aldus Bert Guns, fysiotherapeut en mede-praktijkeigenaar. Hij is tevens al lange tijd betrokken bij Walk On, dat er niet is voor individuen, maar voor alle mensen met een dwarslaesie.

Inmiddels is al een aantal fysiotherapeuten opgeleid door Re Walk- More Than Walking. Verder zijn er contacten gelegd met student-onderzoekers en medici en zijn er onderzoeken gestart.
Het probleem is momenteel dat er voor juni van dit jaar nog euro 36.000 moet worden bijeengebracht. Lukt dat niet dan moet het exoskelet terug naar de leverancier en dat is het laatste wat men bij Walk On wil.

De Kiwanisclub Groningen heeft besloten om bij te springen. Dat is gebeurd met een gift van euro 1.000 en door het beschikbaar stellen van een serie fotoboeken, die kunnen worden verkocht door de Stichting Walk On. Verder vloeien de revenuen van een appelsapproject toe aan de Stichting. Als alles is verkocht, dan zal dat zo’n euro 10.000 opbrengen, waarmee weer een flinke stap wordt gezet om het gewenste bedrag van euro 36.000 bij elkaar te krijgen. Deze club is onderdeel van Kiwanis, een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens, in het bijzonder voor kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
26 ⁄ 13 =