Nog even een reactie op de aangehouden motie

Daarom even terug naar afgelopen maandagavond en met in ons achterhoofd de motie van wantrouwen richting de NCG organisatie van 2017.

Afgelopen maandag waren wij van plan om samen met de PvdA en GroenLinks een motie in te dienen. De andere fracties en de burgemeester waren hier echter niet van gediend. Wij werden zelfs van verkiezingsretoriek beschuldigd. De kop boven het nieuwsbericht van RTV Noord luidde zelfs: “Burgemeester Rodenboog geeft Loppersum Vooruit (LV) een tik op de vingers”. Als inwoners van onze Gemeente alleen dit bericht op RTV Noord lezen, kunnen zij de indruk krijgen dat wij als LV buiten de afspraken om goedkoop willen scoren in de verkiezingstijd. En dat is niet waar. Daarom volgt hieronder onze motivatie en inleiding van de motie. Ook vragen we u om eens op Loppersum Vooruit te Googelen. Dan kan uw conclusie eigenlijk alleen maar zijn “Onzin! LV bedrijft geen partijpolitiek op dit dossier en al helemaal niet vanwege de verkiezingen. Sterker nog: LV is al jaren voorvechter op het gebied van het gasdossier.

Voorzitter we willen een motie indienen .

De vijf boorlocaties rond Loppersum zijn gesloten en na aanleiding daarvan hebben inwoners afgelopen woensdagavond geprobeerd om een begin te maken met de sloop van de boorlocatie bij Leermens. We zijn er niet gerust op dat wanneer inwoners zelf beginnen met het slopen van de boorlocaties de omgeving hierbij niet in gevaar wordt gebracht. Ook is Loppersum Vooruit niet gerustgesteld door de NAM cq Den Haag nergens is vermeld dat de boorlocaties definitief gesloten blijven. Er blijft dus altijd nog een mogelijkheid dat de putten weer open gaan en met Den Haag weet je het maar nooit. Het economische belang gaat bij Den Haag tot nu toe voor het inwoners belang. Er is nu nog steeds veel onduidelijkheid.

Het SodM is duidelijk geweest in zijn oordeel. Deze locaties leveren als gaslocaties nu alleen nog maar een gevaar op voor onze inwoners. Het is volgens ons beter om deze locaties eventueel in te zetten voor de energietransitie en is dat niet mogelijk dan ontmantelen. De veiligheid van onze inwoners staat bij Loppersum Vooruit voorop. En daarom willen we een stok achter de deur doormiddel van deze motie er moet duidelijkheid komen.

Motie gesloten boorlocaties cluster Loppersum!

De gemeenteraad van Loppersum, in vergadering bijeen op 5 Maart 2018, overwegende dat;

  • De boorputten in het cluster Loppersum gesloten zijn;
  • Het nog niet duidelijk is wat er mee gaat gebeuren;
  • De locaties ingezet kunnen worden voor de energietransitie in overleg en samenwerking met de inwoners;
  • Afgelopen week een groep Groningers de locatie bij Leermens met slijptollen te lijf wilde gaan;

Is van mening dat:

  • Er duidelijkheid moet komen wat er gaat gebeuren met de gesloten boorlocaties;
  • Als er geen andere bedrijfsmatige bestemming voor de locaties komt, het wenselijk is om de boorlocaties op korte termijn te ontmantelen en het terrein met een schone grond verklaring op te leveren

Verzoekt de burgemeester

Om contact op te nemen met de NAM bv. en ze te verzoeken om voor 1 Januari 2019 duidelijkheid te laten verschaffen aangaande de gesloten boorlocaties in het cluster Loppersum en gaat over tot de orde van de dag.

Fracties – Loppersum Vooruit – PvdA – GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
13 − 2 =