NAM verstuurd brief met uitleg procedure 6000 ‘oude’ schademeldingen

Enkele weken geleden hebben de Groningse bestuurders een overeenstemming bereikt met het kabinet over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Dit houdt in dat vanaf 19 maart 2018 iedere bewoner met een schademelding die na 31 maart 2017 is gedaan terecht kan bij de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Nam hoofdgebouw in Assen (foto: Mike Tomale)

Daarmee resteren ca. zesduizend openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017. Het kabinet heeft besloten dat deze schademeldingen onder het oude protocol worden afgehandeld.

Het kabinet en de Groningse bestuurders hebben NAM verzocht om alle schademelders voor 1 juli 2018 een ruimhartig aanbod te doen voor de afhandeling van hun openstaande ‘oude’ schademeldingen. NAM heeft ingestemd met dit verzoek. Hierna speelt NAM geen enkele rol in de afhandeling van schademeldingen.

Vanaf dinsdag 6 maart ontvangen alle bewoners met een of meer openstaande schademelding(en) van vóór 31 maart 2017 een brief met uitleg over de procedure die geldt tot aan 1 juli. Voor alle duidelijkheid: de brief bevat nog geen aanbod van de NAM, dat komt de komende maanden.

Aanbiedingsbrief
In de aanbiedingsbrief die komende maanden wordt verstuurd, wordt gevraagd om aan te geven of u het aanbod van NAM wel of niet wilt accepteren.  Indien u het aanbod van NAM accepteert krijgt u het verzoek om een verdere keuze te maken tussen (1) herstel door een erkende aannemer en (2) uitbetaling van het schadebedrag op uw bankrekening.

Indien u reeds in gesprek bent met het Centrum Veilig Wonen (CVW) over uw schademelding of u deel uitmaakt van de ‘Proef Buitengebied’, krijgt u alsnog de aanbiedingsbrief. Is de schade aangemeld bij de Arbiter Bodembeweging, zullen NAM of CVW in de meeste gevallen een aanbod doen.

Vanaf 19 maart 2018 kan iedere bewoner met een nieuwe schademelding (van na 31 maart 2017) terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
15 + 20 =