Nieuwe verblijfsplek bij de Akerk

Een aangename verblijfsplek, met behoud van het bestaande groene karakter en met respect voor de historie van de plek. Dat zijn de uitgangspunten bij de nieuwe inrichting voor het Akerkhof, bij de Atoren. Het college stelde deze week het voorlopig ontwerp vast. Daarnaast wil het college een aantal fietsmaatregelen treffen aan het Hoge der A, Kleine der A en de Westerhavenstraat. Dit om de doorstroming te bevorderen en overlast tegen te gaan.

Aanpak westelijke binnenstad

Eerder al nam de gemeenteraad een besluit over de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. Het voorlopig ontwerp voor het Akerkhof past in dit rijtje van de aanpak van de westelijke binnenstad. De plek krijgt veel meer dan nu de potentie om uit te groeien tot een prettige verblijfsplek waar het goed verpozen is. Het bestaat uit een binnenruimte met halfverharding waar stoeltjes komen te staan die voor iedereen te gebruiken zijn. Daaromheen komen plantvakken die eveneens als zitplek gebruikt kunnen worden, met gevarieerde begroeiing waarmee de plek een duidelijk groen karakter blijft houden.

Monumentale bomen
Wel moeten vijf bomen verdwijnen, waarmee de blijvende monumentale bomen meer ruimte krijgen en beter tot hun recht komen. De bomen die verdwijnen zijn deels ziek en worden in de omgeving gecompenseerd. Ook zijn er verwijzingen in het ontwerp opgenomen naar de rijke historie van de plek, onder andere door een belijning in de halfverharding op te nemen die verwijst naar de vroegere westelijke travee.

Fietsmaatregelen
Behalve de inrichting van de plek bij de Atoren nam het college ook een besluit over een aantal fietsmaatregelen, waarmee fietsers aan de westkant van de binnenstad alternatieve routes aangeboden krijgen, om zodoende de fietsdruk op de A-brug en in de Brugstraat te verminderen. Dit gaat onder andere om het beter befietsbaar maken van de Hoge der A, meer ruimte voor fietsers op de Kleine der A en een betere situering van de fietsparkeerplaatsen in de Westerhavenstraat.

Investering
In totaal gaat het om een investering van € 1.420.000 voor de planvorming en uitvoering van de plannen.

Bespreken plannen
De gemeenteraad bespreekt de plannen naar verwachting in maart 2018. Als de gemeenteraad akkoord gaat, volgt nog een definitief ontwerp en kunnen de werkzaamheden bij het Akerkhof na de zomer beginnen. Eerst wordt de Brugstraat vanaf eind april aangepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
25 + 2 =