Zonnepanelen van de gemeente op daken huurhuizen?

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om als gemeente zelf zonnepanelen op daken van huurhuizen in Groningen te plaatsen. De gemeenteraad heeft daar tijdens de raadsvergadering van woensdag 31 januari om gevraagd.

Gemeentehuis Groningen op de Grote Markt (foto: Mike Tomale)

Voorafgaande aan de eerste raadsvergadering in 2018 droeg de Groningse stadsdichter Lilian Zielstra in het kader van de poëziemarathon twee gedichten voor. Een over de gemeentelijke herindeling en een over de aardbevingen. Daarna begon de vergadering. De raad nam een motie van SP, Student en Stad, Partij voor de Dieren, D66 en Stadspartij aan om de mogelijkheden van gemeentelijke zonnepanelen op daken van huizen van woningcorporaties te onderzoeken. Deze zonnepanelen moeten een ‘groene revolutie’ in Groningen ontketenen, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk, de bedenker van dit plan.

Groene revolutie
Het idee is dat als de zonnepanelen zichzelf hebben terugverdiend, ze aan de woningcorporaties worden overgedragen. Door als gemeente te helpen bij de verduurzaming van de sociale woningen in de Stad, houden de woningcorporaties geld over voor bijvoorbeeld onderhoud en isolatie van woningen. Het college gaat nu de voor- en nadelen, kosten en opbrengsten van gemeentelijke zonnepanelen op huurhuizen bekijken. VVD, CDA en 100% Groningen stemden tegen zo’n onderzoek.

Schimmelwoningen
Het zonnepanelen-initiatief kwam aan de orde tijdens de bespreking van de zogeheten prestatieafspraken tussen de gemeente en woningbouwcorporaties. “Er is ongelofelijk veel nieuwbouw”, stelde wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vast. “Dit jaar als alles meezit duizend eerste palen voor sociale woningbouw in deze stad. En dat heeft de stad hard nodig.” Dijk (SP) eiste aanpak van schimmelwoningen in de Stad. “Woningcorporaties zijn nalatig.”

Voldoendes
Maarten van der Laan (PvdA) wees erop dat huurders corporaties wel gewoon voldoendes geven. “Met het beeld van kommer en kwel worden Groningen en de woningcorporaties te kort gedaan.” Wethouder Van der Schaaf stelde vast dat er in Groningse huurwoningen sprake is van toenemende schimmelproblematiek. “Dat moet worden aangepakt. Er zijn wel degelijk problemen, maar dat betekent niet dat corporaties er een potje van maken. De schimmelproblematiek staat in het overleg met de corporaties nadrukkelijk op de agenda.”

Centrumgarage Haddingestraat
De raad trok verder ruim 800.000 euro uit voor de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm als onderdeel van de algehele aanpak van de Groningse binnenstad. Daar komen nu ook de bekende gele steentjes en voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Groot discussiepunt was de ‘Centrumgarage’ in de Haddingestraat. De bedoeling was dat met de parkeergarage in het Groninger Forum deze ‘Centrumgarage’ niet meer zou nodig zijn. Maar parkeeruitbater Interparking heeft de gemeente verzocht ook na de opening van het Groninger Forum de Haddingestraat-garage te mogen blijven gebruiken. De gemeente heeft nu geen geld om de garage te kopen. B&W stelde de raad voor dat dat nog minimaal 5 jaar mag tegen een vergoeding van 350.000 euro per jaar. Dat geld wordt gebruikt voor plannen om de binnenstad toegankelijker en groener te maken. Uiteindelijk zal de gemeente de garage kopen.

“Houtjetouwtjefinanciering”
Rob Lamers (CDA) vond de deal met Interparking van 350.000 euro per jaar “te mooi om waar te zijn”. “Er is een aankoopverplichting waar geen geld voor is, nu niet en straks ook niet.” Lamers zei zich grote zorgen te maken over de betaalbaarheid van de binnenstadsplannen. Wim Koks (SP) voelt zich “voor het gaatje geprutst”. Hij sprak van “houtjetouwtjefinanciering”. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de fractie van de Stadspartij (sinds 1 februari veranderd in Stad en Ommeland) noemde de financiële onderbouwing “zeer betreurenswaardig”. Uiteindelijk ging de meerderheid met het voorstel akkoord waardoor er nog jaren in de Haddingestraat kan worden geparkeerd. “Nu sluiting zou grote problemen opleveren”, zei GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis. “Er is niet gespaard om de garage nu te kopen.” Wethouder Joost van Keulen (VVD) zei zich niet te herkennen in het beeld van houtjetouwtjefinanciering. “We hebben gezegd per project dekking te zoeken en dat doen we nu.”

Internationale studenten
Verder komt er op initiatief van Student en Stad en 100% Groningen een onderzoek naar de mogelijkheden van tijdelijke huisvesting om in de zomer de verwachte piek van internationale studenten op te kunnen vangen. Vorig jaar moest het voormalige AZC aan de Van Swietenlaan eraan te pas komen om voor slaapplaats voor studenten uit het buitenland te zorgen. Wethouder Van der Schaaf zei zich grote zorgen over komende september te maken. ”De toestroom van internationale studenten lijkt weer hoger te zijn dan vorig jaar.” Hij zei al te kijken naar oplossingen als tijdelijke wooneenheden en ook naar locaties buiten Groningen om de studenten op te vangen.

Onderzoek geothermie
De gemeenteraad besloot verder tot een onderzoek naar de gang van zaken rond het Groningse geothermieproject. Het was de bedoeling om duizenden huizen in de Stad te verwarmen met geothermie oftewel aardwarmte. Maar dat project werd in november 2017 afgeblazen vanwege negatieve adviezen van het SodM, het Staatstoezicht op de Mijnen. Het financiële gevolg: een verlies van 6 miljoen gemeenschapsgeld, waarvan 3 miljoen voor gemeente. Om verantwoording af te leggen aan de inwoners van de gemeente en te leren met het oog op de toekomst wil de raad een onderzoek. Belangrijkste vragen: wat zijn de oorzaken van het moeten staken van het geothermieproject, en in hoeverre is op het juiste moment de informatie die beschikbaar was verzameld, kritisch beschouwd en gedeeld, en zijn alle (nuttige) bronnen gebruikt voor het nemen van de verschillende beslissingen tijdens dit traject?

Koningsdag
Ook trekt de raad meer dan een miljoen euro uit voor Koningsdag 2018 als koning Willem-Alexander en koningin Máxima Groningen bezoeken. De gemeente betaalt zelf 700.000 euro en rekent op een bijdrage van de provincie Groningen van 450.000 euro. Het gaat hier om extra geld dat bovenop de kosten komt die de gemeente normaal al maakt voor Koningsdag. Dit extra geld is nodig voor de organisatie van het programma en bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen. Verschillende fracties maakten duidelijk dat de aardbevingsproblematiek nadrukkelijk aan de orde moet komen.

Cameratoezicht
De raad besprak ook kort het cameratoezicht in de zogeheten Gele Loper. Dat is het gebied vanaf tussen de Werkmanbrug bij het Groninger Museum en de Vismarkt. De raad stemde vorig jaar voor cameratoezicht om overlast van bijvoorbeeld de drugsscene tegen te gaan. De raad gaf toestemming voor camera’s tot 1 januari 2018. Maar ondanks de camera’s is het beeld van de overlast en het aantal incidenten niet verminderd. Daarom vroeg burgemeester Peter den Oudsten, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, geen verlenging van cameratoezicht aan. Met andere maatregelen wordt geprobeerd toch iets aan de overlast te doen. “Cameratoezicht is geen wondermiddel”, zei Carlo Schimmel van D66. Volgens de burgemeester hebben de camera’s wel degelijk geholpen om overlast te voorkomen. Als de overlast toeneemt kan het volgens hem best zijn dat cameratoezicht weer in beeld komt.

Een overzicht van alle besluiten van deze raadsvergadering staat in de officiële besluitenlijst

Alle raadsvoorstellen waarover is gestemd en alle collegebrieven die aan de orde zijn geweest staan bij de agenda van deze raadsvergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
19 × 5 =