Veel belangstelling voor Delfzijlster erfgoed

Op maandag 29 januari is in de gemeente Delfzijl de eerste werkgroep aan de slag gegaan met karakteristieke en beeldbepalende panden in Delfzijl, Farmsum, Biessum en Uitwierde. Ruim twintig belangstellende inwoners uit deze dorpen schoven aan tafel bij historici, leden van historische verenigingen, Stichting Cultureel Erfgoed gemeente Delfzijl en deskundigen van Libau en de gemeente. Wethouder Rijzebol was ook aanwezig: ‘Ik ben onder de indruk van de constructieve bijdragen van de deelnemers en hun zeer grote kennis van het gebied. Mooi dat deze deskundigheid beschikbaar is voor de vraag welk erfgoed zo waardevol is dat we ons samen moeten inzetten om die ook voor de toekomst te behouden.’

Delfzijl (foto: Mike Tomale)

Beschermde status
Door gaswinningschade, versterkingsmaatregelen, leegstand of achterstallig onderhoud komt waardevol erfgoed in gevaar. Door deze gebouwen een beschermde status te geven krijgt de eigenaar
en/of bewoner extra zorg, deskundigheid en begeleiding bij versterking en herstel van bevingsschade. Wethouder Rijzebol: ‘Door alle deskundigheid te bundelen krijgen we een heel goed beeld van ons erfgoed. Daarmee stellen we een lijst vast die waardevolle panden naar de toekomst beschermen. Ik hoop dat de twee andere werkgroepen ook op zoveel belangstelling kunnen rekenen. Want juist met onze inwoners komen we tot de juiste keuzes.’

Samenstelling erfgoedlijst
De werkgroepen stellen samen met de gemeente en Libau een concept-erfgoedlijst op. Hierop kunnen belangstellenden nog toevoegingen of suggesties geven. Wethouder Rijzebol: ‘Uiteindelijk zal het college een erfgoedlijst voorleggen aan de gemeenteraad om deze vast te stellen. Maar hoe dat proces precies gaat verlopen, ligt open. Wij vinden het erg belangrijk dat inwoners en betrokkenen meewerken aan het realiseren van een lijst waar ook zij zich goed bij voelen. Ik kan dus ook niet aangeven wanneer de erfgoedlijst klaar is. In de tussentijd zijn onze monumenten beschermd vanuit het besluit van de provincie dat panden van voor 1960 niet gesloopt mogen worden.’

Nog twee werkgroepen
Belangstellenden voor werkgroep 2: Holwierde, Spijk, Bierum en Godlinze en werkgroep 3: Termunten, Termunterzijl, Wagenborgen en Woldendorp kunnen zich aanmelden bij Marieke Bosma (m.bosma@delfzijl.nl). De data waarop deze werkgroepen aan de slag gaan, worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website (www.delfzijl.nl) en de gemeentelijke informatiepagina in de Eemsbode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
27 + 26 =