Van Kesteren: “Organen zijn geen overheidsbezit”; het Donorregistratiesysteem

“Zijn de initiatiefneemster en de minister ook van mening dat het publiek volledig en juist dient te worden geinformeerd en dat dit in het maatschappelijk en publieke debat meer tot uiting zou moeten komen? En zolang dat debat nog niet is uitgekristalliseerd men dit wetsvoorstel nog even zou moeten laten voor wat het is? En zo nee waarom niet? En zo ja wat gaan de minister en de initiatiefneemster ondernemen om het maatschappelijke en publieke debat op een minder eenzijdige wijze vorm te geven?” Dat was een van de vragen uit de maidenspeech van senator Ton van Kesteren (PVV)op 30 januari 2018 in de Eerste Kamer met betrekking tot het Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra (33.506) over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem.

(foto: CMSRC, Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported | Wikimedia Commons)

De Eerste Kamer debatteerde met het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra en minister Bruins van VWS over het initiatiefvoorstel actief donorregistratiesysteem (ADR). Het debat spitste zich toe op vragen van de senatoren over de inbreuk op het privéleven van mensen, de grondwettelijke onaantastbaarheid van het lichaam, de rol van nabestaanden in het nieuwe systeem, de betekenis van de geen-bezwaar optie en de positie van zwakkeren in de samenleving.

Ton van Kesteren: “Het gaat hier vandaag niet over het voor of tegen orgaandonatie zijn maar over leven en dood, over een dilemma dat gaat over een medisch-ethisch levensvraagstuk dat niet door iedereen is te beantwoorden met een ja of een nee. Het gaat over het ultieme recht op zelfbeschikking, over het al dan niet baas kunnen zijn over je eigen lichaam, en over hoe de overheid / de staat zich verhoudt tot de burger. Over een betuttelende overheid die voor je kiest als je niet kunt of niet wil kiezen. Over wie de keuze dient te maken over het al dan niet ter beschikking stellen van iemands organen. Over wat de kernwaarde dient gte zijn van de grondwettelijk vastgelegde onaantastbaarheid van het lichaam (Artikel 11 van de Grondwet).”

Van Kesteren geeft aan dat als mensen dan toch tegen onze vrije democratische en liberale rechtsorde in worden gedwongen om een keuze te maken, dan is het geven van juiste en volledige informatie van essentieel belang opdat mensen in vrijheid hun eigen weloverwogen beslissingen ten aanzien van het eigen welzijn en lichaam kunnen nemen. De PVV-er stelt dat het ADR systeem in strijd met artikel 8 van het EVRM, het Handvest van de Grondrechten van de EU en met artikel 11 van de Nederlandse Grondwet.

Het tweede termijn van het debat zal op dinsdag 6 februari plaatsvinden. De stemming wordt hierdoor verplaatst naar 13 februari. Het verslag van het hele debat kunt u hier nog eens nalezen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
22 × 14 =