Transparanter besturen door betere informatie over ‘Verbonden partijen’?

Op 24 januari 2018, tijdens de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Veiligheid ging het eindelijk ergens over. Waar het al feitelijk de vorige Statenperiode van 2011 – 2015 al had over moeten gaan. Beter toezicht van de betrokken politici van de betrokken Staten en gemeenteraden. Als het al ergens jaren en rammelt en eigenlijk een puinhoop is het wel op dit gebied. De zogenaamde ‘Verbonden partijen’ zijn waar de overheden aandeelhouder in zijn of een samenwerkingsverband tussen verschillende overheden. Het meeste wat de betrokken politici zien is alleen de bekende jaarverslagen.

Transparant (foto: Pexels – Ed Gregory –
CC0 License)

Binnen de regio is eigenlijk één gunstige uitzondering te vinden waar de betrokkenheid van de politici ook bij de inhoud groot is; dat is bij het OV Bureau. Maar bij een hele reeks anderen laten de betrokken politici het afweten om zich ook op de juiste manier te bemoeien met de inhoud. Op dit vlak verdient Statenlid Wulfse wel een compliment dat het eindelijk politiek bespreekbaar werd. Maar in vergelijk met andere delen van het land is er nog een lange weg te gaan. Tijdens de bespreking noemde mevrouw Wulfse drie partijen op waar ze als eerste meer greep op wil krijgen het gaat om de volgende: Waddenfonds, Het SNN en Groningen Seaports. Ik ga wel in op het SNN en noem twee andere die ook lijden onder politieke desinteresse op de juiste manier. Dat gaat om de Regio Groningen – Assen en Groningen Airport Eelde. Maar ik trap af met het SNN.

Het SNN
Als het om het SNN gaat heeft dit Samenwerkingsverband Noord-Nederland twee belangrijke functies. De ene poot gaat over verdeling van subsidiegelden. De tweede onbekendere en op sommige punten door de politici van de drie provincies(Groningen, Friesland en Drenthe) en de vier gemeenteraden van (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) erg ver te zoeken. De politici mogen zich gelukkig prijzen met de huidige uitvoerende directeur, maar de echte bottleneck voor hen zit in de Bestuurscommissies Economische Zaken en Stedelijke Ontwikkeling Mobiliteit. Als het ergens zwaar fout gaat dan is het in het terugkoppelen van wat de dames en heren gedeputeerden en wethouders bespreken in de gemeenschappelijke agenda. Zonder op de juiste manier hun eigen volksvertegenwoordigers op de juiste wijze te informeren. Het meest zichtbaar is dit bij het zogenaamde Bestuurlijk Overleg – MIRT maar de betrokken politici in de gemeenteraden en staten kregen niet een dag na het overleg hiervan een collegebrief . In andere delen van het land ligt dit er al een dag erna. Als iedereen zich afvraagt waarom de Randstad en Brabant zo goed scoren ligt het ook aan hoe actief de bestuurders hun opdrachtgevers erbij betrekken. Daarbij is iedereen daar doordrongen van de belangen die op het spel staan ook in financiële zin. Iets wat hier lange tijd weggehoond werd door gedeputeerden en wethouders; al is bij Wethouder De Rook van Groningen eindelijk het licht gaan branden. Hij heeft toegezegd de raad actief mee te nemen in dit spel; gaat dit lukken voor het MIRT overleg in dit voorjaar?

Regio Groningen – Assen
Bij de regio Groningen – Assen kan echt gezegd worden dat de betrokken gemeenteraadsleden en Statenleden er bij staan en er naar kijken. Maar hun taak van toezicht juist als het om de inhoud gaat niet opeisen. De dames en heren krijgen alleen de uitkomsten te zien wat de bestuurders en ambtenaren met elkaar bedacht hebben. Maar invloed op de inhoud en of het mandaat door de wethouders en gedeputeerden wel juist uitgeoefend wordt dat gebeurt niet. Gelukkig zijn er in dit land voldoende voorbeelden te vinden hoe het wel moet zoals de Metropoolregio Eindhoven vooral hoe daar de gemeenteraadsleden betrokken valt op. Daar is een actieve raadstafel opgericht waar een afvaardiging uit de gemeenteraden in zit. Dit zou ook bij de Regio Groningen – Assen moeten inclusief een commissiestructuur, economie, ruimte en mobiliteit. Voor het bouwen van een gemeenschappelijke agenda. Die als borging ook voor akkoord in de betrokken raden moet goedgekeurd worden. Mooie klus om nu over na te denken hoe je als raadslid de regie terug pakt? Want sinds bestuurders als Calon en Moorlag is dit teveel een bestuurders en ambtenaren speeltje zonder enig toezicht op de inhoud.

Groningen Airport Eelde
Hoewel Groningen Airport Eelde de afgelopen periode wel op de agenda heeft gestaan met betrekking tot de 46 miljoen Euro. Blijft één deel erg onderbelicht. Zeker nu het Rijk de spelregels wil wijzigen ten gunste van het belang in de Schiphol Group en vanwege luchthaven Lelystad die ook het luchtruim dus opnieuw in wil delen hiervoor. Maar vanuit de colleges die hier namens de raden en Staten vertegenwoordigd zijn heeft de afgelopen 17 jaar dat de regio eigenaar is nooit de relevante Kamerstukken gezien met betrekking tot het nationale luchtvaartbeleid. Iets waar luchthaven Eelde hinder van kan ondervinden. De politici in de betrokken gemeenteraden en Staten mogen hun wethouders en gedeputeerden wel eens nadere uitleg vragen over de positionering ten opzichte van het luchtvaartoverleg bij het Rijk en de afwezigheid als regio tussen 2009 – december 2017 bij de Alderstafel Lelystad. Wie neemt hier het voortouw?

Feitelijk kan vastgesteld worden dat over de verschillende jaren de politici in de gemeenteraden en Staten een puinhoop van hun toezicht houdende taak hebben gemaakt. Of kansen laten liggen om zelf beter de regie te nemen waar ze het horen te doen. Samenwerken is een kunst maar dan moet de essentiële informatie ook door de wethouders en gedeputeerden gedeeld worden; een plicht die zij vaak verzaken onder de dooddoener; ‘Dit schaadt de lobby’? Dan bewijst Brabant het tegendeel dat dit niet zo is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 ⁄ 15 =