Provincie Groningen start met pilot anoniem solliciteren

De provincie Groningen start een pilot met anoniem solliciteren. Zes maanden lang behandelt de provincie alle binnenkomende sollicitaties anoniem. De achtergrond van de sollicitant blijft dus onbekend. Alles waar de identiteit van de sollicitant uit kan worden opgemaakt, wordt bij een eerste selectie achterwege gelaten.

De provincie als werkgever wil iedereen gelijke kansen bieden. Ongeacht leeftijd, geslacht en afkomst van de werknemer. Daarom is anoniem solliciteren volgens de provincie een middel om ongelijke kansen in het sollicitatieproces tegen te gaan. Volgens intern onderzoek komt de samenstelling van het personeelsbestand op dit moment overeen met de beroepsbevolking in Groningen. Deze proef houdt de provincie als organisatie alert om ook in de toekomst een divers personeelsbestand te behouden.

De pilot start op 1 januari 2018 en loopt tot 1 juli 2018. Door de pilot zullen de effecten van anoniem solliciteren duidelijk worden. Bij de evaluatie wordt gelet op wie er heeft gesolliciteerd en wie er is aangenomen op basis van leeftijd, geslacht en afkomst. Verder wordt gekeken naarde  verschillen tussen een selectie op basis van geanonimiseerde en volledige persoonsgegevens. De ervaringen van zowelsollicitant als van de sollicitatiecommissiehierbij worden meegenomen.

Hoe wordt anonimiteit gegarandeerd?
Het behandelen van de sollicitatie is een zorgvuldig proces. Alleen de personeelsadministratievan de provincie ziet vanaf het begin alle informatie van de sollicitant. Deze maakt geen deel uit van de sollicitatiecommissie. Zij zorgen dat de geanonimiseerde gegevens bij de sollicitatiecommissie terecht komen. Op basis hiervan kiest de commissie welke sollicitanten zij uitnodigen en afwijzen. De sollicitanten blijven anoniem tot het moment van het versturen van de uitnodigingen voor het eerste gesprek.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
8 + 27 =