Advies SodM over de vermindering van de gaswinning en schadeprotocol

Op donderdag 1 februari publiceert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn advies over de vermindering van de gaswinning die nodig is om de veiligheid van de Groningers te waarborgen. Aanleiding is de grote beving bij Zeerijp van 8 januari jongstleden.

Aardgas (foto: Mike Tomale)

Conform het Meet- en Regelprotocol heeft NAM binnen 48 uur een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen(SodM). Op verzoek van SodM werd deze analyse verder door NAM geconcretiseerd.

Milieudefensie
Milieudefensie stelt dat de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 dicht moet zijn en pleit er voor de gaswinning zo snel mogelijk verder terug te brengen, bij voorkeur naar 12 miljard kuub per jaar. De druk lijkt  in het gasveld in Groningen onder een kritieke grens is gekomen, waarbij iedere kuub gas die gewonnen wordt, kan leiden tot meer bevingen.

Volgens Milieudefensie is een van de mogelijke oorzaken van de aardbevingen het grote verschil in hoeveelheid gas dat wordt opgepompt. Als grootverbruikers bereid zijn om tijdelijk minder gas af te nemen, kan de gaswinning gelijkmatiger worden gedaan. De gasUnie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de grootverbruikers eventueel worden aangesloten op het importgas-netwerk.

Tevens wil de organisatie dat er een verbod komt op het plaatsen van nieuwe CV-ketels in zowel bestaande- als nieubouw en er moet budget komen om woonwijken over te schakelen van gas op duurzame warmte.

Afweging maken tussen veiligheid en leveringszekerheid
Het verminderen van de gaswinning heeft eventueel gevolgen voor de levering van gas naar bedrijven en huishoudens. Het is niet de rol van SodM, als toezichthouder op de veiligheid van de energiewinning, om hier rekening mee te houden. Het SodM-advies zal dus alleen gebaseerd zijn op veiligheidsoverwegingen. Omtrent leveringszekerheid adviseert GTS minister Wiebes. Het is aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om zo nodig een afweging te maken tussen veiligheid en leveringszekerheid. De minister beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie in Groningen moet gebeuren.

Schadeprotocol
Vrijdagmiddag na de ministerraad gaf minister Wiebes te kennen dat hij optimistisch is over de voorruitgang van het nieuwe schadeprotoco,l dat sinds maart vorig jaar stil ligt. Tegen NU.nl zei hij: “Ik ben een optimist, dus ik denk dat we daar volgende week samen de laatste hand aan leggen. Het gaat om een aantal technische zaken. Ik hoop dat we daar uit komen, dat mandaat heb ik ook. Ik ben er klaar voor, maar dat hangt ook van mijn gesprekspartners af”

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
7 + 21 =