Wie betaalt toekomstige schade door mijnbouwactiviteiten in Groningen?

Er is veel te doen om de 403-verklaring die ongemerkt was afgegeven door olieconcern Shell, waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) juridisch daadwerkelijk ‘op afstand’ komt te staan. Men is bang dat NAM in de toekomst niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichting van de schadeafhandeling en versterking in de provincie Groningen. Als de gaswinning wordt teruggeschroefd, dalen ook de inkomsten voor NAM. Wie gaat dan de mijnbouwschade in de toekomst betalen?

Trouw kwam gisteren met het verontrustende bericht naar buiten dat Shell de 403-verklaring stilzwijgend had ingetrokken. Shell is van mening dat NAM financieel zo gezond is dat de 403-verklaring niet meer nodig is. Die 403-verklaring zorgt er juist voor dat bedrijven als Shell financieel aansprakelijk blijven voor NAM, zolang de jaarrekening niet overtuigend is. NAM publiceerde vorig jaar voor het eerst een jaarrekening.

Volgens minister Wiebes heeft NAM voor de lange termijn voldoende middelen. Garanties wil hij echter niet geven. Het intrekken van de 403-verklaring door Shell is legitiem en instemming van de overheid is niet aan de orde.

“Die zorgen neem ik graag weg, want de juridische constructie met de NAM heeft niets te maken met de schadebetalingen.” Aldus Shell-topvrouw Marjan van Loon  bij NOS.

Verklaring Shell
Shell Nederland kan zich niet vinden in de teneur van de berichtgeving over de zogenoemde 403-verklaring. Als aandeelhouder nemen wij de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing.

De 403-verklaring die Shell Nederland in het verleden heeft afgegeven, diende ertoe de leveranciers van NAM – en andere personen of bedrijven die een contract met NAM aangaan – te beschermen, omdat deze leveranciers niet in staat waren om de financiële situatie van NAM te beoordelen op basis van een door NAM gepubliceerde jaarrekening. Die jaarrekening is er nu wel. Daarom is een 403-verklaring niet meer nodig.

Als aandeelhouder nemen wij de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing

NAM is financieel gezond en is in staat aan al haar verplichtingen te voldoen. Dit is vorige maand nog bevestigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Natuurlijk zijn er scenario’s denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om NAM ook op termijn financieel gezond te houden.

Verklaring NAM
De intrekking van de hoofdelijke aansprakelijkheid, de zogenaamde 403-verklaring, waarover verschillende media schrijven naar aanleiding van een artikel in Trouw, heeft geen negatieve consequenties voor bewoners die schade lijden door aardbevingen, aangezien NAM altijd zelf aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat zal blijven doen. NAM’s solvabiliteit, buffers en positieve kasstromen zijn daarvoor ruim voldoende.

De 403-verklaring die Shell Nederland in het verleden heeft afgegeven, diende ertoe de leveranciers van NAM – en andere personen of bedrijven die een contract met NAM aangaan – te beschermen, omdat deze leveranciers NAM krediet gaven en niet in staat waren om de financiële situatie van NAM te beoordelen op basis van een door NAM gepubliceerde jaarrekening. Die jaarrekening is er nu wel. Leveranciers kunnen nu wel beoordelen of NAM solvabel is. Daarom is een 403-verklaring niet meer nodig.

NAM blijft aan haar verplichtingen voldoen

NAM directeur Gerald Schotman gaf vorig jaar al aan: “NAM blijft aan haar verplichtingen voldoen. Dit is niet veranderd door de intrekking van de 403 verklaring. NAM betaalt de vergoedingen die voortvloeien uit de verplichtingen ten aanzien van haar activiteiten in Groningen. Het is gebruikelijk voor een joint venture vennootschap om op eigen benen te staan zonder doorlopende hoofdelijke aansprakelijkheid van een aandeelhouder. Als gezegd, NAM is solvabel en zal zelf adequate financiële buffers aanhouden.”

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
18 − 1 =