Raadgevend referendum over ‘Sleepwet’ op 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart wordt het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv – ‘Sleepwet’) gehouden. Kiezers kunnen dan op het stembiljet aangeven of zij voor of tegen deze wet zijn. In de stad Groningen kunnen kiezers op 126 stembureaus hun stem uitbrengen.

Half miljoen
In de gemeentebegroting 2018 is nog geen rekening gehouden met het organiseren van een tussentijds referendum. De kosten van het referendum worden ingeschat op 500 duizend euro. Gemeenten ontvangen van het Rijk een tot nu toe onbekende vergoeding voor het organiseren van het referendum op 21 maart 2018. De gemeente Groningen komt mogelijk in aanmerking voor een extra bijdrage omdat de gemeenteraadsverkiezingen niet tegelijkertijd maar door de voorgenomen herindeling met Ten Boer en Haren zijn deze verkiezingen op 21 november 2018.

De stemlokalen zijn goed verspreid, zodat niemand ver hoeft te rijden of te lopen. Er zijn zes extra locaties voor stembureaus. Dit zijn plekken waar veel kiezers komen. Bij het hoofdstation wordt een mobiel stembureau geplaatst. Op 21 maart 2018 zal er ook weer een verkiezingstaxi rijden. Kiezers die door een lichamelijke beperking of ouderdom moeilijk zelfstandig naar het stemlokaal kunnen komen, kunnen met een taxi gratis naar het stemlokaal in de buurt van hun woonadres. Zo kunnen zij hun kiesrecht zelfstandig uitoefenen.

Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’)
kan, mag en zal geen sprake zijn. Bron: Regeerakkoord 2017-2021

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)
Het kabinet heeft op 15 april 2016 ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie. Het wetsvoorstel wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is in het najaar van 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd die op 14 februari 2017 akkoord ging met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. De Eerste Kamer is op 11 juli 2017 akkoord gegaan en de ‘Sleepwet’ moet in mei 2018 in werking treden.

Privacy
De aangepaste wet geeft de overheid ruimere bevoegdheden om patronen te herkennen en niet alleen individuele aanvallen van bijvoorbeeld hackers. Veiligheidsdiensten krijgen door deze wet ruimere toegang tot digitale informatie via de kabel.

Niet duidelijk is hoe de veiligheid van de Nederlandse burger wordt gegarandeerd als informatie(dataverkeer) van burgers zal gedeeld worden met geheime diensten elders.

In het regeerakkoord van kabinet Rutte 3 staat op pagina vier letterlijk: “Van het willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland (‘sleepnet’)
kan, mag en zal geen sprake zijn. Daarom zal het kabinet bij de uitvoering strikt de hand houden aan de extra waarborgen in deze wet. “

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
24 ⁄ 12 =