Groningen kijkt uit naar komst Koninklijke familie

Groningen kijkt uit naar de komst van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de familie. Stad en provincie zetten zich ten volle in voor de ontvangst van de koninklijke familie én een prachtig feest op 27 april. Samen met de provincie en de Oranjevereniging Oranje Nassau bereidt de gemeente Groningen het programma en de route voor. De verwachting is dat programma en route in maart bekend worden.

Bezoek Koningspaar op 28 mei 2013 (foto: Mike Tomale)

Voor de invulling van het programma zijn de denkkracht en de creativiteit van stad en ommeland aangeboord. Dat vond plaats in een aantal bijeenkomsten. Zo is gesproken met culturele en maatschappelijke organisaties, grote onderwijsinstellingen en ondernemend Groningen. De opbrengsten van deze bijeenkomsten worden nu verwerkt.

Laten zien

Het is de bedoeling dat bekende en minder bekende Groningers tijdens het bezoek van de koninklijke familie hún Groningen laten zien. Wat voor hen Groningen zo bijzonder maakt. Dat illustreren zij aan de hand van onderwerpen die hen na aan het hart liggen. Vanzelfsprekend krijgen aardbevingen en hoe de Groningers deze aardbevingen beleven volwaardige aandacht in het programma.

Feest
Het bezoek van de koninklijke familie wordt omlijst door een groots feest op meerdere plekken in de stad. Samen met de provincie, de Oranjevereniging, de Groningse horeca en Kingsland wordt op Koningsnacht 26 april en Koningsdag 27 april invulling gegeven aan een gevarieerd programma voor de tienduizenden bezoekers van de binnenstad en het Stadspark.

Financiën
Bovenop de gebruikelijke inzet voor Koningsdag stelt het college van burgemeester & wethouders voor om 700.000 euro extra uit te trekken voor deze speciale Koningsdag. Het totale budget dat beschikbaar is voor het organiseren en uitvoeren van Koningsdag 2018 bedraagt 1,32 miljoen euro. Aan de dekking wordt bijgedragen door de verschillende organisaties en instellingen die programmatisch betrokken zijn bij Koningsdag. De provincie heeft de intentie uitgesproken om 1/3 van de totale kosten te dragen tot een maximum van 450.000 euro. Provinciale Staten moeten nog met dit bedrag instemmen.

Logo
Het officiële logo van Koningsdag 2018 is inmiddels bekend: de bekende G voorzien van een kroontje. De G verbindt stad en provincie. Aan het gebruik van het logo zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan op de website. Dit is de officiële website van Koningsdag 2018. De komende maanden komt daarop alle informatie over Koningsdag. Voor bewoners, ondernemers en de pers.

Meer informatie, klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
23 − 4 =