Burgerbelangen Oldambt maakt verkiezingsprogramma bekend

Op 21 januari jongstleden heeft Burgerbelangen Oldambt haar verkiezingsprogramma vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. In het verkiezingsprogramma zijn de kernpunten uitgewerkt.

Alexander Nicolai, Melvin Stubbe, Richard Kloosterman

Als kernpunten heeft Burgerbelangen:

  • Burger centraal
  • Veiligheid en leefbaarheid
  • Sterke lokale economie
  • Directe democratie
  • Burgerrechten en -vrijheden

Burger centraal
Wat het eerste punt betreft, de burger centraal, wil de partij dat de gemeente ten dienste staat van de burger zonder opdringerig te zijn. Verder wil de partij de jeugd betrekken bij de besluitvorming die hen aangaat om er zo achter te komen wat de jeugd wil en denkt. Specifiek voor deze doelgroep moet een budget komen voor zaken die hen aangaan. De partij vindt het wenselijk dat er een jongerencentrum komt  met activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud.

De partij wil ook de stads- en dorpskern aantrekkelijker maken voor gezinnen met jonge kinderen, door het plaatsen van speeltoestellen en middenstanders te stimuleren met kindvriendelijke accommodaties.

LijsttrekkerAlexander Nicolai: “We zijn voorstander van directe Democratie. Er moet beter en oprecht naar de inwoners van Oldambt geluisterd worden, de politiek is er immers voor de inwoners en niet andersom. De kloof tussen politiek en de burger is te groot. Het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt.” 

Burgerbelangen Oldambt
Burgerbelangen Oldambt is een nieuwe lokale politieke partij die meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De partij staat voor een veilige en leefbare gemeente, waarin burgers het zelf voor het zeggen hebben, en waar de gemeente op een transparante wijze de wensen en behoeften van de inwoners faciliteert. Het initiatief voor de nieuwe partij komt voort uit de wens om het politieke landschap te verfrissen. Burgerbelangen Oldambt wil de politiek in Oldambt opschudden en voorzien van nieuwe ideeën voor problemen die al jaren in het Oldambt aanwezig zijn maar nooit opgelost zijn door de zittende politiek.

De rest van het partijprogramma kunt u hier nog eens nalezen of downloaden.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 ⁄ 10 =