Jeugdwerkloosheid, energiebesparing en ‘Centrumgarage’ op agenda

De aanpak van de jeugdwerkloosheid. Energiebesparing bij Groningse bedrijven en instellingen. En de toekomst van de ‘Centrumgarage’ Haddingestraat. Dat zijn drie van de onderwerpen die woensdag 24 januari aan de orde komen in raadscommissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Raadszaal in het gemeentehuis van Groningen op de Grote Markt (foto: Mike Tomale)

Er zijn woensdag twee raadscommissies. Ze zijn openbaar en dus vrij toegankelijkheid. Deze vergaderingen zijn ook live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

Startkwalificatie
In de raadscommissie Werk en Inkomen (16.30 uur) komt onder meer het project ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’ aan de orde. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid blijft een urgente maatschappelijke opdracht van de arbeidsmarktregio waar de gemeente Groningen bij hoort. En vooral wat betreft jongeren zonder zogeheten startkwalificatie en met zorgproblematiek. “Deze jongeren redden het niet op eigen kracht en hebben daarom extra begeleiding en ondersteuning van onze zijde nodig”, aldus B&W.

Hergebruik
De commissie bespreekt ook een onderzoek naar Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland. Het college wil een actieprogramma Sociaal Ondernemen en vraagt de raad om ideeën en suggesties. De gemeente kan zelf veel doen met bijvoorbeeld inkoop. “De gemeente Groningen is al bezig met Social Return”, zegen de onderzoekers, “en zou dit breder kunnen toepassen, bijvoorbeeld door verplichtingen of stimuleringen op te nemen voor circulair inkopen.” Dat is rekening houden met hergebruik.

Energieneutraal
’s Avonds vergadert vanaf 20.00 uur de raadscommissie Beheer en Verkeer. Onder meer over het ‘Actieplan Energiebesparing voor bedrijven’. Meer dan de helft van het totale energieverbruik in Groningen (51%) staat op het conto van bedrijven en instellingen. Om op koers te blijven om in 2035 als Groningen energieneutraal te zijn, moet de energievraag van bedrijven en instellingen met ongeveer 50 % omlaag. Dat is volgens het college “met afstand de grootste opgave” om energieneutraal te worden. B&W vragen de raad om 750.000 euro voor een aantal acties, waaronder expertiseteams voor bedrijfsonderzoeken.

Zwerfvuil
Verder staan de moties op de agenda die de raad vorig jaar heeft aangenomen bij de bespreking van het afvalbeleid. Zo wilde de raad bijvoorbeeld een aanvalsplan tegen zwerfvuil. En die is er gekomen, waardoor de gemeente onder meer bijplaatsingen naast afvalcontainers aanpakt. Verder heeft de gemeente ook extra papier-, glas- en textielbakken geplaatst. In het voorjaar had Groningen een primeur omdat PostNL het mogelijk maakte om elektrisch en elektronisch afval aan de postbode mee te geven.

Brugstraat
Ook op de agenda: de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm als onderdeel van de algehele aanpak van de Groningse binnenstad. Voor de uitvoering van het definitieve ontwerp van deze straten vragen B&W de raad om 818.000 euro.

Haddingestraat
Het gaat ook over de plannen voor de parkeergarage Haddingestraat, de Groningse ‘Centrumgarage ‘. Interparking heeft de gemeente verzocht ook na de opening van het Groninger Forum – inclusief parkeergarage – deze ‘Centrumgarage’ te mogen blijven gebruiken. Het voorstel is nu dat Interparking dat nog minimaal 5 jaar mag tegen een vergoeding van 350.00 euro per jaar. Uiteindelijk koopt de gemeente de garage aan. Een en ander betekent dat er de komende jaren nog wordt geparkeerd in het hart van de binnenstad.

Fietsers in de voorrang
Laatste agendapunt is de zogeheten Fietsroute Plus Groningen-Haren. Op de Fietsroutes Plus en ook de Slimme Fietsroutes naar Zernike is het de bedoeling dat fietsers voorrang hebben, tenzij dat vanuit verkeersveiligheid of andere zwaarwegende redenen niet mogelijk is. Op verzoek van de raad is onderzocht of ook op de Fietsroute Plus Groningen-Haren ter hoogte van de Helperzoomtunnel de fietsers in de voorrang kunnen. Dus zoals het beleid ook eigenlijk is. Uit de studie blijkt dat dit vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet verantwoord is. De Fietsersbond, die daar ook graag voorrang voor fietsers wilde, heeft met de conclusie van het onderzoek ingestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
20 + 23 =