Vertrouwen koopwoningmarkt in de aardbevingsgemeenten flink toegenomen

TU Delft heeft de vierde Eigen Huis Marktindicator Groningen van 2017 uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Met het onderzoek wordt het vertrouwen gemeten in de koopwoningmarkt onder bewoners in de aardbevingsgemeenten. De uitkomsten van de aardbevingsgemeenten worden in het onderzoek vergeleken met andere gemeenten in Groningen en Nederland als geheel.

Ten BOer (foto: Nationaal Coördinator Groningen)

Over de Eigen Huis Marktindicator
TU Delft heeft in opdracht van de Vereniging Eigen Huis in 2004 de Eigen Huis Marktindicator ontwikkeld. Hiermee kan het vertrouwen onder woonconsumenten in de koopwoningenmarkt worden gemeten. Eind 2016 heeft NCG aan TU Delft opdracht gegeven om voor vijf kwartalen, van het eerste kwartaal 2017 tot en met het eerste kwartaal 2018, de marktindicator specifiek voor Groningen uit te breiden.

In het rapport Eigen Huis Marktindicator regionaal (Q4 2017) zijn de uitkomsten van het vierde kwartaal beschreven.

Conclusies uit het rapport:
Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten in de aardbevingsgemeenten blijkt flink toegenomen te zijn sinds eind 2015. Onder de bewoners in de aardbevingsgemeenten is het vertrouwen in de koopwoningmarkt in het vierde kwartaal van 2017 sterker onder potentiële starters op de koopwoningmarkt. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de bewoners in de aardbevingsgemeenten blijft nog iets achter bij het vertrouwen van bewoners elders in Groningen en in Nederland als geheel, omdat men minder positiever oordeelt over de koopprijsontwikkeling in het afgelopen jaar en in het komende jaar.

Vertrouwen in de economie in Groningen
In het vierde kwartaal van 2017 is het vertrouwen in de economische ontwikkelingen onder de respondenten in de aardbevingsgemeenten toch weer lager dan in de andere gebieden. Daarnaast zijn deze respondenten ook minder positief over de financiële situatie van het eigen huishouden in het afgelopen jaar en iets minder positief over de verwachte financiële situatie in de komende twaalf maanden.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
11 − 11 =