Gemeente Delfzijl betrekt inwoners bij inventarisatie karakteristieke gebouwen in de gemeente

De gemeente Delfzijl inventariseert haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen om deze een beschermde status te kunnen geven. “Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente beschermen”, aldus wethouder Rijzebol. “Cultuurhistorisch waardevolle en […]

Help mee cultuurhistorisch waardevolle gebouwen te beschermen

Cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen zijn belangrijk voor inwoners, ondernemers en voor de aantrekkelijkheid van de gemeente. Bescherming is noodzakelijk om te voorkomen dat waardevol erfgoed verdwijnt. Bijvoorbeeld door gaswinningschade, versterkingsmaatregelen, leegstand of achterstallig onderhoud. […]