Werkgroep op zoek naar reële alternatieven voor toekomst school Engelbert

Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) en de gemeente spraken donderdagavond 18 januari met ouders en een aantal dorpsbewoners in het MFC Engelbert. Aanleiding was de eerder aangekondigde sluiting van basisschool De Driebond in Engelbert. Het schoolbestuur stuurde hierover vorige maand een brief. De mogelijke sluiting hangt samen met de bouw een nieuwe school door OOG in Meerstad. Deze school is nodig omdat Meerstad zich (na een aantal jaren van crisis) zich in sneltreinvaart ontwikkelt.

OBS De Driebond in Engelbert (foto: Mike Tomale)

De avond begon met het intrekken van de genoemde brief. Ondanks de koers die altijd is gevaren, opende dit de weg om ook naar alternatieve scenario’s te kijken. Naast dat er tijdens de avond gereageerd en vragen gesteld kon worden, werd aandachtig geluisterd naar de alternatieven, die werden aangedragen door de ouders. Het gesprek vond plaats in een open, soms kritische, maar constructieve setting.

Werkgroep
Afgesproken is dat een werkgroep (bestaande uit een delegatie uit het dorp) de komende tijd in een aantal sessies samen de alternatieven gaat uitwerken. De werkgroep werkt samen met de gemeente en het schoolbestuur, die de varianten kunnen doorrekenen. De belangrijkste criteria zijn: kwaliteit van het onderwijs, benodigde financiën en de gevolgen voor de leefbaarheid in het dorp. Het streven is om te komen tot een oplossing waar iedereen tevreden mee kan zijn. Waarbij aangetekend moet worden dat niet op voorhand te zeggen is of die oplossing er ook echt is.

Brief
Om ook de onduidelijkheden bij de betrokkenen die niet aanwezig waren bij de avond weg te nemen, sturen school en gemeente een brief waarin gemeld wordt dat er door de werkgroep gekeken wordt naar reële alternatieven en hoe dit proces verloopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
3 + 29 =