Nog twee varianten over voor Fietsroute Plus Groningen – Leek

Voor de Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek zijn nog twee varianten in beeld: een route ten noorden en één ten zuiden van de A7. Drie eerder onderzochte varianten vallen af. Dat is het voorstel van de Stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Leek. In de stuurgroep zijn de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeenten Leek, Noordenveld en Groningen vertegenwoordigd. De noordelijke variant loopt langs de Hoofdstraat in Leek, de zuidelijke variant loopt langs de Roderwolderdijk. In Groningen sluit het fietspad aan op het stedelijk fietsnetwerk. Bij de noordelijke variant kan de Fietsroute Plus gecombineerd worden met de mogelijke aanleg van een zonnewal in Oostwold, een plan van Energiecoöperatie Oostwold.

De provincie wil tussen Groningen en Leek een Fietsroute Plus aanleggen om het aantrekkelijker te maken om tussen beide plaatsen de fiets te nemen in plaats van de auto. Eerder besloten Provinciale Staten dat het fietspad langs de A7 aangelegd moet worden. Vervolgens zijn verschillende routes aan de noord- en zuidkant van de A7 onderzocht. Fietsers sluiten vanaf de Hoofdstraat in Midwolde en Lettelbert of langs het Lettelberterdiep aan op het fietspad langs de A7. Vervolgens is onderzocht waar fietsers de A7 kunnen passeren. Tunnels langs het Lettelberterdiep (variant 1) en Munnikesloot (variant 3) zijn afgevallen omdat deze voor fietsers niet op de route liggen. Ook de oversteek bij Westpoort valt af. Fietsers zouden daar een drukke rotonde moeten oversteken. Dit is voor de verkeersveiligheid niet wenselijk.

Onderzoek overige varianten
Vóór de provincie een besluit neemt over de noord- of zuidvariant, moet eerst worden onderzocht hoe de noordvariant kan worden gecombineerd met de mogelijke aanleg van een zonnewal bij Oostwold. Dit is een plan van Energie Coöperatie Oostwold om een geluidwal van 1500 meter lang aan te leggen met een zonnepanelen-installatie van ruim 9000 vierkante meter. De Stuurgroep Fietsroute Plus Groningen – Leek vindt dit een interessante optie. Deze variant biedt ook voordelen voor fietsers door de aantrekkelijke route en de beschutting die de zonnewal biedt. Wél moet duidelijk zijn of de zonnewal haalbaar is en er moet voldoende geld zijn om de noordvariant aan te leggen. De komende periode gaat de provincie de twee overgebleven varianten verder onderzoeken. De bedoeling is dat voor de zomer een keuze wordt gemaakt voor een van beide varianten.

Fietsroute Plus
Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes wordt het aantrekkelijker om te kiezen voor de fiets in plaats van de auto. De Fietsroute Plus Groningen-Leek is een van de Fietsroutes Plus die in de provincie Groningen gepland staan. Er liggen al Fietsroutes Plus naar Zuidhorn, Bedum, Ten Boer en Haren. Daarnaast komen er nog snelle fietsroutes naar Winsum en Assen.

One thought on “Nog twee varianten over voor Fietsroute Plus Groningen – Leek”

  1. Eem combinatie met een geluidwal zoals initiatieven uit Oostwold aangeven gecombineerd met gemaximaliseerde hoeveelheid zonnepanelen is een sterke factor bij de plannen voor een fietsroute +.
    Echter noch bij de andere fietsroutes + ook niet die van Groningen naar Assen en vv als ook naar Groningen en Haren vv, idem van Groningen naar Ten Boer vv is middels een MKBA en behoefte onderzoek aangetoond dat dergelijke snelfietspaden aanlegt voor miljoenen en van ook door natuurgebieden van een te veel aan licht voorzien(deels begrijpelijk vanuit sociale veiligheid) noodzakelijk zijn en dat men met effectieve verbeteringen aan bestaande fiets, fijnmazige fietsverbindingen meer heeft voor het woonwerkschoolverkeer en toeristisch verkeer dan voor Speedy pedalecs en racefietsers met miljoenen ingerichte snelle fietspadenstructuur en natte dromen van bestuurders om publiek geld in het landschap neer te leggen. Zie ook vernielingen in parken zoals in Selwerd en Paddepoel vanwege de maximale breedte van 4 meter, de wijze van funderen en aanleggen en het maken van verbindingen met de bestaande wegen en routes in wijken en buurten. Bomen en dieren moeten wijken nu niet alleen voor auto,s maar ook voor fietsers.
    Dat goede fietspaden structuur, onderhoud en beheer en slimme zaken bedenken personen stimuleert in plaats van de auto het OV en of combinatie met de fiets te kiezen is een logische stap in verduurzamingsopgaven van vervuilend woon-en werkverkeer per auto en het ruimtebeslag voor dergelijke wegen. Maar om nu zonder aantoonbare behoefte voor een zeer kleine “‘doelgroep “‘dergelijke brede snelwegen voor fietsers aan te leggen is onjuist en zelfs dom. Investeren in No Regret maatregelen op fietspaden zoals deze nu zijn en waar mogelijk slimmere oplossingen toepassen bij kruispunten, stoplichtbedieningen, bochten, breedte opstellingen en voorrang voor de fiets bij kruispunten zijn eerder te billeken dan miljoenen voor asfalt en beton voor het Snelle fietsen.
    Een fervent fietser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
19 + 10 =