Susan Top van Groninger Gasberaad: bemoedigend gesprek met minister Wiebes

Afgelopen woensdag sprak een vertegenwoordiging van het Groninger Gasberaad in Den Haag met minister Wiebes over de reden waarom het Gasberaad besloten had niet te gaan deelnemen aan het overleg over een nieuw schadeprotocol. Wij hebben toegelicht dat we onvoldoende vertrouwen in dat proces hebben met als belangrijkste reden dat als vertrekpunt overeenstemming met NAM werd vereist. Dat was voor het Gasberaad onacceptabel. NAM er uit, is NAM er uit! Wat ons betreft moet het regionaal denkraam voor het protocol als vertrekpunt gelden.

De minister heeft in dat gesprek aangegeven dat wat hem betreft de NAM níet betrokken zal zijn bij de totstandkoming van een nieuw protocol. De inrichting van het proces wordt conform daaraan aangepast. Verder verzekerde hij dat het regionale voorstel nadrukkelijk op tafel ligt en dat de kernwaarden uit dat plan richtinggevend zijn bij de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol. Een belangrijke pijler van dat voorstel, de verantwoordelijke Staat, zegt Wiebes over te nemen. Daarmee kan NAM nu echt uit het systeem. Dat is een grote stap!

De officiële reactie van het ministerie van Economische zaken luidt:
“De minister heeft een goed gesprek gehad met de maatschappelijke organisaties. Er is onder andere gezegd dat het regionale voorstel nadrukkelijk op tafel ligt en dat de kernwaarden uit dat plan richtinggevend zijn bij de gesprekken over het nieuwe schade protocol. De maatschappelijke organisaties hebben na het gesprek aangegeven nog ruggespraak te willen houden met hun achterban. Wij hopen dat de organisaties samen met ons en de regio verder willen praten om zo snel mogelijk te komen tot een nieuw schade protocol.”

Secretaris van het Gasberaad, Susan Top, vond het gesprek zeer bemoedigend. Het gesprek heeft in ieder geval genoeg aanleiding geboden om te overwegen alsnog deel te gaan nemen aan de gesprekken. “Harde garanties hebben we niet en zullen we voorlopig niet kunnen krijgen. Maar we zetten alles nog even zorgvuldig op een rij en zullen kijken of de nieuwe condities voldoende vertrouwen geven om alsnog aan te sluiten,” aldus Top. Maar dat vergt inderdaad eerst nog ruggespraak met onze achterban. “Het is een lastig dilemma. De tijd is kort, het tempo ligt hoog dus elke dag dat we er niet zijn missen we relevante informatie.” Ze verwacht dat het Groninger Gasberaad hier op zijn vroegst komend weekend een besluit over neemt.

One thought on “Susan Top van Groninger Gasberaad: bemoedigend gesprek met minister Wiebes”

  1. De maatschappelijke organisaties moeten en dat is handig hun vingers tellen. In gesprek gaan met de Rijksoverheid en zeker met EZ en net als de Alders tafels lopen de kans meegezogen worden in een proces van interne krachten van EZ en politiek. Zonder meepraten en alle stukken op tafel inclusief de geheime overeenkomsten met Shell en de Staat en Exxon houdt ook een ernstig risico in voor alle maatschappelijke organisaties. Niet voor niets is in den haag een speciaal bureau opgetuigd door Rutte CS en de Kamps om de relatie met het wingebied(de wingebieden) te sturen en dirigeren. Of noem het onderhouden ook. In ieder geval onder het vorige Rutte kabinet was zijn zeer vertrouwde persoonlijke verzorgster/medewerkster mevr. Annelies Pleijte. Nu wellicht nog directeur van dat speciale bureau. Tel je vingers na. Na elk overleg, is de boodschap. Maar praten is een must samen met tal van acties in het NAMveld(het gehele gasgebouw en aanpalende terreinen of te Den Haag en elders ) waar het indruk maken moet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
3 + 17 =