NAM geeft inzicht in effecten volumevermindering op seismiciteit

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op maandag 8 januari jl. heeft NAM binnen 48 uur een analyse aangeleverd inclusief voorstellen voor aanvullende beheersmaatregelen bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze maatregelen zijn bouwstenen voor de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een bredere maatschappelijke afweging te maken bij zijn besluit over de productievolumes voor het Groningen gasveld. Gisteren heeft NAM een concretisering gegeven aan SodM. Dit past binnen de verantwoordelijkheid van NAM zoals vastgelegd in het relevante Meet- en Regelprotocol (MRP).

Nam hoofdgebouw in Assen (foto: Mike Tomale)

Veiligheid
Veel bewoners hebben op 8 januari jl. angst ondervonden en schade aan hun huis geconstateerd. Hiermee is de vraag over veiligheid nog actueler geworden. NAM-directeur Gerald Schotman: “NAM is zich bewust van de grote impact van aardbevingen op de veiligheidsbeleving van mensen en overlast die deze veroorzaken in Groningen. Daarom heeft NAM de Minister verschillende opties aangedragen voor een verlaging van de gaswinning in Groningen. Als operator kunnen wij op basis van onze kennis alleen aangeven wat de effecten van mogelijke maatregelen op bijvoorbeeld de seismiciteit zijn. Hoe groot de productieaanpassing moet worden, vereist een brede maatschappelijke afweging van alle belangen door de minister.”

Nadere specificatie NAM
Uit een eerste reactie van SodM op de eerste analyse van NAM inclusief voorstellen voor aanvullende beheersmaatregelen, bleek dat de door NAM voorgestelde opties een stap in de goede richting zijn, maar verder geconcretiseerd moesten worden. Hieraan heeft NAM gisteren voldaan.

Minister besluit over volume gaswinning
Het door NAM verschafte inzicht in de effecten van de aanpassingen in het productievolume op de seismiciteit geeft de minister een overzichtelijk instrumentarium om een breed afgewogen beslissing te kunnen nemen. NAM zal vanzelfsprekend gehoor geven aan de beslissing van de Minister.

Schadeprotocol
Onderzoek laat zien dat vooral ook de afhandeling van schade aan huizen invloed heeft op het gevoel van onveiligheid. NAM onderschrijft dat het nieuwe schadeprotocol er zo spoedig mogelijk moet komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
26 + 30 =