Groningen wil gelijke kansen voor alle jonge kinderen

Alle kinderen van 3 maanden en ouder krijgen de mogelijkheid voor kinderopvang en ontwikkelingsstimulering van hoge kwaliteit. Dat is de belangrijkste ambitie uit het beleidsplan ‘Voor alle jonge kinderen gelijke kansen’ over voorschools en vroegschools onderwijs. Wethouder Ton Schroor: ‘Met dit plan willen wij in Groningen voorop blijven lopen in het voorkomen van leerachterstanden en het bieden van gelijke kansen aan álle jonge kinderen. Eerste stap is het verruimen van de hoogwaardige ontwikkelingsstimulering in voorschoolse voorzieningen naar 16 uur per week.’

(foto: Flickr – U.S. Department of Agriculture)

Groningen loopt al jaren voorop in het bieden van de beste kansen aan jonge kinderen. Investeringen in de kwaliteit van het aanbod in voorschoolse voorzieningen en in het basisonderwijs lonen, zo laten ook de cijfers zien. De effecten zijn positief maar Groningen wil meer: ondanks de betere cijfers zijn er nog steeds kinderen die al bij het betreden van de basisschool een achterstand hebben.

Een goede start
Op dit moment maakt in Groningen 60% van de kinderen tot 2 jaar gebruik van een vorm van kinderopvang (bijvoorbeeld dagopvang of gastouderopvang). Van de kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar gaat circa 90% naar een voorschoolse voorziening. Dit is inclusief de door de gemeente gesubsidieerde peuterplekken.

De afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd in de kwaliteit van dit gesubsidieerde voorschoolse aanbod en wil dit ook de komende jaren nog een impuls geven. Uiteindelijk willen we alle kinderen een plek bieden; we stimuleren ouders om hun kinderen daadwerkelijk gebruik te laten maken van het aanbod.
Op termijn willen we kinderopvang, ook voor kinderen van wie de ouders niet werken veel eerder aan te bieden; zo vroeg mogelijk vanaf de geboorte.

Stapsgewijs
Om dit mogelijk te maken kiest de gemeente voor een stapsgewijze aanpak. De eerste stap is dat we het aantal uren uitbreiden. Alle peuters krijgen de mogelijkheid om 8 uur per week (in plaats van 6) gebruik te maken van een voorschools aanbod. Peuters van 2,5 tot 4 jaar met een risico op leerachterstand (zogenaamde VVE-indicatie) krijgen een geïntensiveerd aanbod van 16 uur per week. Dit is nu nog 12 uur.Daarnaast is de ambitie om al volgend jaar álle peuters van 2-4 jaar een kwalitatief hoogwaardig aanbod van 16 uur per week kinderopvang te bieden.

Bij deze ambitie gaat de gemeente uit van de kinderen, ongeacht of ouders werken. De gemeente gaat kwalitatief hoogwaardige plekken subsidiëren voor ouders van kinderen die niet werken. Via subsidie rekening houdend met draagkracht zorgt de gemeente voor voldoende betaalbare kinderopvang in stad, zodat er geen kinderen buiten de boot hoeven te vallen. WIJ Groningen en de Jeugdgezondheidszorg krijgen dan de opdracht om de toeleiding van kinderen naar deze peuterplekken te verbeteren.

Kwaliteitskader en doorgaande leerlijn
Groningen wil voorschoolse educatie aanbieden van hoog niveau. Hiervoor gaat de gemeente kwaliteitsafspraken maken met haar partners in de vorm van een op te stellen ‘kwaliteitskader voor- en vroegschoolse educatie’. Ook is er aandacht voor een doorgaande leerlijn. De gemeente maakt met partners duidelijke afspraken over doelen, en samenwerking met ouders. Dit zorgt voor een soepeler overgang voor kinderen van voorschool naar basisschool en van basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Het nieuwe beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de partners uit het basisonderwijs, de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de Jeugdgezondheidszorg GGD. De gemeente zal jaarlijks monitoren hoe het staat met de invulling en voortgang van haar ambities. Voor de eerste stap is vanuit Rijk en gemeente voldoende geld beschikbaar. Voor de andere ambitie moet de nieuwe gemeenteraad een standpunt innemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
5 − 4 =