Actiegroep ZUN Finnewold maakt gehakt van brief F&S Solar aan gemeenteraad Oldambt

Vereniging Actiegroep ZUN Finnewold heeft een brief gestuurd naar de raadsleden in Oldambt met betrekking tot het besluit aangaande de zonneweide achter de HJ Siemonsstraat. ZUN Finnewold wil met de brief reageren op berichtgeving(en) in de media, waar volgens  ZUN Finnewold alle plannen en wijzigingen moeten worden vernomen. Het feit dat bewoners van de Siemonsstraat over oude informatie beschikken zou liggen aan de kenmerkende gang van zaken tijdens de gehele procedure.

Zonnepark (foto: hpgruesen – Pixabay)

Bijvoorbeeld wordt er nergens een woord gerept over het draagvlakonderzoek wat is uitgevoerd door ZUN Finnewold en waaruit bleek dat er geen draagvlak is voor de locatie van de zonneweide.

ZUN Finnewold vindt dat de manier van communiceren met de bewoners van HJ Siemonsstraat te wensen overlaat, men vreest dat de waarde van de huizen zal dalen door de komst van de zonneweide en daarmee ook het woongenot. Tevens worden in de brief feiten weerlegt uit de brief van F&S Solar welke naar de raadsleden in Oldambt en de media is gestuurd op 14 januari 2018.

De actiegroep hoopt dat de gemeenteraad bij hun eerder genomen standpunt blijft door het niet afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen.

Een paar van de weerleggingen:

  • nergens staat beschreven hoe de maatwerkmethode is toegepast? Is er een deskundige van de provincie bij betrokken geweest zoals vereist? Wie is dat? Staat nergens vermeld;
  • de bewoners zijn echter pas halverwege 2017 ingelicht met een kant en klaar plan;
  • erg suggestieve vragenlijst en niet onafhankelijk’;
  • mensen moeten dus geld lenen om te kunnen deelnemen als zij het geld niet op de plank hebben liggen. Dus mensen moeten zich in de schulden steken voor iets wat ze niet willen terwijl
    daarnaast de waarde van hun huis daalt……;
  • het plan is totaal in strijd met de provinciale beleidsplannen Er is ook nergens rekening gehouden met het maatwerk aspect van de provincie alleen al om die reden past dit hele plan juridisch niet;
  • gaswinningsproblematiek staat geheel los van dit zonnepark en mag geen argument zijn om dit park op deze plek neer te zetten. Dit is spelen op de emotie van mensen;
  • dan nog verdwijnt de eindeloze horizon; ook over deze hoogte kun je als normaal mens niet overheen kijken; het is geen 1 rijtje panelen maar 30.000! die het gehele stuk land bedekken;

Vereniging Actiegroep ZUN Finnewold is niet tegen zonneweides maar wel op de plek waar deze in Finsterwolde moet komen en tevens de manier waarop dit alles verloop.

Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde
Ook Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde sprak zich al eerder uit in de gemeenteraad over de komst van het 15ha groot zonnepanelenpark ten noorden van de Siemonsstraat in Finsterwolde. Deze vereniging vindt dat de gehele procedure voor de aanvraag niet juist is doorlopen en weerlegt dat er overleg is geweest met directe betrokken.

Volgens Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde is er meer dan een half jaar overlegd zonder dat het dorp ook maar ergens van wist.  Volgens de vereniging vindt er al vanaf najaar 2016 overleg met de gemeente, grondeigenaar en F&S Solar over dit plan.

Dorpsbelangen heeft zich juridisch laten adviseren en vernomen dat deze gang bestuurlijk absoluut ontoelaatbaar is bij het aanbrengen van veranderingen in het oorspronkelijke plan.

Huurderscommissie Finsterwolde
Huurderscommissie Finsterwolde en ook de Huurdersorganisatie Winschoten zijn naar eigen zeggen nooit gecontacteerd, terwijl er toch een aanzienlijk huurblok betrokken is bij de planvorming. Door de planvorming van F&S Solar zal de leefomgeving en de ervaring het woongenot van de  huurders sterk dalen, maar Huurderscommissie Finsterwolde ziet daar geen compensatie tegenover staan in de planvorming. Wel wordt er melding gemaakt van een revolverend fonds. Maar te verwachten valt dat voor het afsluiten van een lening om een zonnepaneel aan te schaffen men ook kapitaalkrachtig dient te zijn.

Naast juridische bezwaren heeft Huurderscommissie Finsterwolde bezwaren tegen de doorlopen procedures van het creëren van draagvlak en de burgerparticipatie.

F&S Solar
Het plan voor een nieuw zonnepark in Finsterwolde is wel degelijk goed doorgesproken met omwonenden en Dorpsbelangen. dat zegt een woordvoerder van F&S Solar in het Dagblad van het Noorden op 16 oktober 2017.

Op 10 juni 2017 en op 29 juni 2017 is er een dorpsbijeenkomst geweest. De bijeenkomst is bezocht door een aantal omwonenden, leden van de Vereniging Dorpsbelangen en een aantal functionarissen van de gemeente Oldambt.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
15 + 12 =