Hardenberg angstig voor winningsplan NAM

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) waarschuwt voor bodemdaling, aardbevingen en schade aan gebouwen door gaswinning in Hardenberg en omgeving. Dat schreef De Stentor op 4 januari 2018. Op 10 januari schreef De Stentor dat de gemeente Hardenberg, samen met de provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen een front vormt tegen de plannen voor het verlengen en ook uitbreiden van de gaswinning uit vier velden bij Hardenberg. Die winning zou stoppen in 2020, maar de NAM wil door tot 2033.

Schade door gaswinning (foto: Mike Tomale)

Volgens de Stentor zou NAM bij het winnen uit de velden in Overijssel ook gebruik gaan maken van fracken, een omstreden hydraulische kraakmethode om het gas uit de poriën van de zandsteenlagen te krijgen.

Eerder werd de motie Hardenberg schaliegas- en frackenvrij van partijen GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66 raadsbreed aangenomen in maart 2016. Dit is in april 2016 kenbaar gemaakt aan het provinciaal bestuur, de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie.

Dat het risico van bodemverzakking, trillingen, eventuele schade aan gebouwen of de veiligheid van onze inwoners niet kan worden voorkomen vinden partijen onwenselijk, schrijft Hardenberg.nu. Het stimuleren van winning van fossiele brandstoffen past niet in de duurzaamheidsambities van de gemeente. Er wordt voor 1 maart 2-18 een Hardenbergs advies opgesteld aan het Ministerie.

Wethouder René de Vent: ‘Het hoort niet op deze manier. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft zich niet aan de afspraken gehouden’. Het gezamenlijk advies van de raad, het waterschap en provincie wordt voorgelegd aan de raad, voordat dit wordt toegezonden aan de minister. Een informatiesessie voor Provinciale Staten en gemeenteraad zal plaatsvinden op 24 januari van 9.30 uur – 11.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Hardenberg.  Daarnaast zal een informatiebijeenkomst worden belegd met de betrokken plaatselijke belangen.

De maximale sterkte van bevingen die kunnen optreden in de velden Hardenberg,
Hardenberg Oost en Den Vëlde Limburg is behoorlijk. Mag nitudes rond de 3 en tot
3,8 zijn niet uitgesloten

SodM
SodM
 schreef op 20 november 2017 naar aanleiding van het gewijzigd winningsplan Hardenberg: de door SodM gecontroleerde risicobeoordelingen voor de bodemdaling en door gaswinning veroorzaakte bodemtrilling zijn correct onderbouwd. De voorgestelde beheersmaatregelen bij de winning en eventuele stimulatie zijn passend voor de risico inschattingen. De winning is planmatig en efficiënt en de nadelige gevolgen voor het milieu zijn beperkt.

Het winningsplan ligt nog niet bij de gemeenteraad in Hardenberg. EZK beslist op welk moment dat wel gebeurt.

Reactie NAM
De NAM geeft op 12 januari aan dat het risico per gasveld verschillend is. Er zijn elf velden die bevingsgevoelig zijn, en er zijn 210 velden waar geen bevingen plaatsvinden. De vier velden waar nu over gesproken in Hardenberg, hebben nog nooit gebeefd en hebben een erg laag risico.

Vanaf 1975 wint de NAM gas uit deze velden en de risico’s bij deze gaswinning in de gemeente Hardenberg zijn niet opeens veranderd: het aardbevingsrisico is nog steeds laag voor deze velden. De kans op een voelbare beving is nog lager en de kans dat een beving schade veroorzaakt is nog lager. Desondanks blijft er een kans over en dat is waarom wij ook altijd wetenschappelijk verantwoord zullen zeggen dat ‘aardbevingen niet uitgesloten kunnen worden’.

Steek Energie in de Buurt Hardenberg
In Hardenberg heeft NAM vorig jaar de campagne Steek Energie in de Buurt in Hardenberg opgezet waarbij 14 projecten gehonoreerd werden. Steek Energie in de Buurt Hardenberg was voor buurtverenigingen en stichtingen een manier om een financiële NAM-bijdrage te ontvangen voor projecten die het leven in kleine kernen in Hardenberg nog leuker en plezieriger maken.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
26 × 12 =