Gemeente Delfzijl betrekt inwoners bij inventarisatie karakteristieke gebouwen in de gemeente

De gemeente Delfzijl inventariseert haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen om deze een beschermde status te kunnen geven. “Hiermee willen we de identiteit en het karakter van de gemeente beschermen”, aldus wethouder Rijzebol. “Cultuurhistorisch waardevolle en […]