Scholensituatie in Meerstad en Meerdorpen

Tijdens de gemeenteraad van 20 december 2017 werd het Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018 besproken. Een beladen onderwerp met ver ingrijpende maatregelen voor verschillende partijen. 

OBS De Driebond in Engelbert (foto: Mike Tomale)

Zoals het nu lijkt zal OBS De Driebond op termijn de deuren moeten sluiten waardoord de leefbaarheid in het dorp Engelbert onder druk komt te staan. Er wordt eind 2019, begin 2020 een nieuwe, grotere en modernere school gebouwd bij Tersluis, Meerstad, door de Openbaar Onderwijs Groep (OOG, voorheen O2G2) om het nijpende tekort aan scholen in de nabije toekomst op te vangen. De huidige school in Meerstad, De Meeroevers van Stichting OPOS wordt in de media ‘de schimmelschool’ genoemd en is dringend toe aan een nieuw gebouw of een stevige renovatie.

De Meeroevers vindt dat het juist hun school zou moeten zijn die als eerste in aanmerking moet komen voor een nieuw gebouw, gelet op de huidige staat van het semi-permanent gebouw, een erfenis van een afspraak die destijds is gemaakt tussen de Gemeente Slochteren en de Gemeente Groningen nog voor de grenscorrectie. Tevens ook omdat het juist de eerste school was in de relatief nieuwe wijk. Ouders en inwoners van Engelbert maken zich zorgen over de voorgenomen sluiting van hun school, OBS De Driebond en stellen zelf voor de huidige school die is opgesplitst over twee locaties terug te brengen naar één locatie. Dat kan door het huidige schoolgebouw in stand te houden en te renoveren of een nieuw gebouw op te trekken op het terrein bij het MFC.

Een hoop commotie, emotie en onzekerheid vanwege één brief die gestuurd werd, en waar wethouder Ton Schroor van zegt de brief pas kortgeleden te hebben gezien. Ook  zou op de brief staan dat ‘ook de gemeente’ ervan op de hoogte zou zijn. Dat is niet het geval volgens de wethouder. Hij zal op 18 januari 2018 de gesprekken aangaan in Engelbert en de ouders en inwoners van het dorp uitleggen hoe de vork in de steel zit. Als de nieuwe school in Tersluis in 2020 wordt gerealiseerd zal er ook nog geen school worden opgeheven, geeft de wethouder aan maar het mantra van vorige gemeenteraden en colleges is altijd geweest: ‘Meerstad is de oplossing voor Engelbert.’

Bijna alle politieke partijen in de gemeenteraad zien het belang in van een derde, nieuwe school in Meerstad (Tersluis) maar niet ten koste van een dorpsschool in Engelbert. Alleen coalitiepartij D66 stelt zich technocratisch op in dit dossier en heeft als enige argument de prognoses. Het CDA vindt dat de leefbaarheid van het dorp zwaarder moet wegen dan het aantal leerlingen. De boodschap van een mogelijke sluiting moet daarom ook ongedaan worden.

Hoe nu verder?
Stichting OPOS heeft ondertussen al gesprekken gevoerd met de wethouder en er zijn afspraken gemaakt. De gemeente zal samen met de stichting kijken naar onderhoud wat moet worden uitgevoerd aan het huidige gebouw zodat deze nog jaren vooruit kan. Het budget dat beschikbaar is voor de nieuw te bouwen school in Tersluis zou in gevaar komen als er eerst werd gekozen voor de bouw van een volledige nieuwe school voor De Meeroevers. De wethouder voorspelt dat in 2025 er al drie scholen zullen zijn in de wijk Meerstad.

Ook bestaat er onduidelijkheid over de normen die worden gehanteerd. Op dit moment wordt er een stadsnorm toegepast op een dorpsschool. De gemeente heeft straks pas de mogelijkheid om te splitsen in stedelijke en landelijk gebied. Maar dan moeten alle schoolbesturen wel mee instemmen, en dat kan pas in 2019, na de herindeling.

De wethouder legt ook uit dat de uiteindelijke keuze over het wel of niet sluiten van OBS De Driebond wordt gemaakt door OOG. Deze onderwijsorganisatie gaat dus gewoon verder met het onderzoek en de wethouder stelt het voorbereidingskrediet van 105.000 euro niet uit. Een groot deel van het onderzoek wat de gemeenteraad vraagt, zal van de hand van het schoolbestuur moeten komen en niet alleen maar van de gemeente. Volgens hem zou een uitstel van drie maanden niet kunnen gelet op de prognose van het aantal leerlingen in Meerstad. De gemeente heeft ook een brede verantwoordelijkheid in dit dossier, en wel over de huisvesting, kwaliteit van de huisvesting én de leefbaarheid. Deze drie-eenheid is van belang en daar wordt door de gemeente op getoetst.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
5 × 28 =