Is minister Eric (k)Wiebes Kamp 2.0?

Het lijkt misschien voor de hand liggend dat we een man als Eric Wiebes het voordeel van de twijfel geven met betrekking tot het aardbevingsdossier en alle ellende die daar bij komt kijken. Maar is dat niet erg naïef, gelet op wat hier in Groningen de afgelopen jaren is gebeurd onder het toeziend oog van zijn voorganger, Henk Kamp?

Eric Wiebes (foto: Rijksoverheid)

Eric Wiebes van de VVD werd met veel egards onthaald in Groningen toen hij er op werkbezoek ging. Op de nieuwe ‘gasminister’ van Economische Zaken en Klimaat werd meteen hoop gevestigd van alle kanten. Men hoopte dat deze man wél iets gaat doen aan de eeuwigdurende versterkingsoperatie en tevens gaat zorgen voor perspectief in de provincie Groningen. Tevens centen toezeggen voor projecten die zich bezig gaan houden met innovatieve ideeën, gelieerd aan klimaat en duurzaamheid. Want wij Groningers denken de energieprovincie te zijn die de transitie een boost gaat geven. Perspectief voor Groningen! Blij zijn we met die titel en de financiële kruimels die Den Haag ons toewerpt.

Deze voormalige staatssecretaris van Financiën uit Kabinet Rutte 2 lijkt begaan te zijn met het lot van Groningen en heeft aangegeven dat dit een Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties is. Hij kwam twee keer naar Groningen om enerzijds met gedupeerden te praten over de versterkingsoperatie en anderzijds tijdens een Nationaal Bestuurlijk Overleg (NBO) over de schadeafhandeling en versterking in het aardbevingsgebied.

Echter geeft minister Wiebes ook aan dat de hele energietransitie er een is van de lange adem en daar valt het terugdringen van de gaswinning ook onder. Als er niet voldoende geld of subsidie is voor alternatieven….hoe dan? Maar hopen dat ‘de markt’ het oppakt? De markt weet ook dat ondernemen op dat niveau alleen maar mogelijk is door financiële injecties van miljoenen gemeenschapsgeld. Kolencentrales, windmolens, allemaal mogelijk door gemeenschapsgeld waarbij het lijkt dat prestige en streefdata belangrijker zijn dan het uiteindelijke rendement. Subsidies zorgen voor bestaansrecht van grote energiekolossen die dan op hun beurt beweren dat onze elektriciteitsrekening nog hoger zou zijn als er geen subsidies waren en een overheid die de extra kosten van de subsidies weer moet compenseren door bijvoorbeeld een extra belasting. Tja, komt het geld niet uit de breedte of de lengte, dan komt het wel uit het Groninger gasveld.

Overheidsstrategie
De overheid houdt er niet van als burgers boos zijn op de overheid, liever boos op een tussenpartij zodat het lijkt dat de overheid er is voor zijn burgers. In het aardgasdossier werd dus de NAM de zwarte piet toegeschoven. Op microniveau: bij het Tramdossier in de stad Groningen werd bijvoorbeeld een pro-partij opgericht om de aandacht af te leiden van de werkelijke drijfveer die hier achter zat, de lokale overheid, de gemeente Groningen.

De geschiedenis herhaalt zich, Kamp 2.0 of Kamp-light?
Ook Henk Kamp werd met egards onthaald bij zijn aantreden als minister van Economisch Zaken. Alle hoop werd op hem gevestigd om het aardbevingsprobleem in Groningen aan te pakken toen hij op 28 januari 2013 verscheen in de Boshal in Loppersum waar hij samen met de NAM van alles beloofde.

Kamp had de opdracht van de overheid (en Shell en Exxon mobile) om Groningen zo lang mogelijk in de waan te laten dat het goed zou komen met het terugdringen van de gaswinning, maar in werkelijkheid was er niet voldoende geld om de versterkingsoperatie massaal uit te rollen of de gedupeerden tegemoet te komen. De gaswinning werd deels teruggedrongen maar Kamp hield een slag om de arm door zijn gaswinningsbesluit vast te leggen voor 5 jaar. Jammer genoeg ging dat feest voor de overheid niet door en moet Wiebes een nieuw besluit nemen binnen een jaar na zijn aantreden. Vol verwachting klopt ons hart.

Henk Kamp had het natuurlijk makkelijk in het begin in Groningen, aangezien Groningen niet echt beschikt over sterke, uitgesproken politici, een paar uitzonderingen daargelaten. De grootste mond bij het begin van het aardbevingsdossier had oud-commissaris van de Koningin, Max van den Berg. Alle lokale politici mond houden en laat minister Kamp het maar regelen, zo luidde het devies van de Raspoetin van het Noorden. Koud kunstje natuurlijk met het niveau van de gemiddelde Groningse volksvertegenwoordiger die meer met zichzelf bezig is, de partijdiscipline en het aantal zetels dan met de werkelijke problematiek of met wat burgers vinden. Dat was in ieder geval het geval tot de campagnetijd voor de provinciale verkiezing in 2015 begon, toen wisten de volksvertegenwoordigers ineens wél de burgers te vinden. Het gaswinningsdossier werd dé zeteltrekker.

Het heeft me altijd verbaasd dat de pleuris in Groningen niet is uitgebroken en lokale overheden met pek en veren de provincie zijn uitgetrapt. Maar ja, dat zegt wat over de Groningse spirit en de betrokkenheid. Doodgeknuffeld en gepamperd door decennia socialistisch beleid. En de meesten hebben het niet eens door, maar dat is een ander onderwerp.

Natuurlijk kunnen we dat niet hard maken, dat Henk Kamp specifiek die opdracht meekreeg van de overheid, in ieder geval niet zwart op wit. Maar alles wijst er achteraf wel op.

Vertrouwen in de overheid
Wederom komt een loonslaaf van de overheid en vazal van het groot kapitaal naar Groningen om de gemoederen te sussen en zand in de ogen te strooien, maar in werkelijkheid wordt het oude communicatie strategieplan van Kamp gewoon weer opgepakt. Houdt de Groningers aan het lijntje tot het gasveld leeg is of niet meer rendabel is te exploiteren.

Denken de Groningers nu echt dat minister (k)Wiebes de gaswinning meteen naar 0 gaat brengen bij zijn nieuwe  gaswinningsbesluit? Wake up! Ook hij gaat gewoon in de lijn van zijn voorganger Henk Kamp verder. Het Groninger Gasveld zal optimaal moeten worden benut om de klappen op te vangen die Nederland economisch heeft geleden door het deels al terugdraaien van de gaswinning en de crisis. De banen bij Centrum Veilig Wonen (CVW) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) moeten blijven bestaan want dat is goed voor de werkgelegenheid in het Noorden en de verzorgingsstaat Nederland moeten overeind blijven, zeker nu de bevolking in ons land steeds verder groeit door de komst van voornamelijk vreemdelingen en door hereniging van vluchtelinggezinnen.

Wiebes heeft de stikstofinstallatie in Zuidbroek weer uitgesteld, net als zijn voorganger en roept dat de NAM uit het versterkingsproces moet. Leuk voor de bühne dat laatste, zeker als je in Groningen bent. Dingen in de media roepen zijn geen harde toezeggingen. En als Wiebes dan kritisch is op de rekenmethode van de NPR, dan weet je van te voren al dat er weer wordt getraineerd. Wiebes kijkt niet achteruit, maar alleen vooruit. Daarmee worden alle fouten die in het verleden zijn gemaakt op dit dossier, zomaar van tafel geveegd. Voor de overheid is dit een schone lei, voor de Groningers een klap in het gezicht.

De poppetjes op Economische Zaken zijn gewisseld, de strategie en tactiek van de overheid is precies dezelfde.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 − 28 =