Groningen Airport Eelde: PVV vindt freeriders-gedrag gemeente Groningen onacceptabel

De Statenfractie van de PVV heeft met verbazing en verontrusting kennis genomen van de mededeling van het College van B&W van de gemeente Groningen dat de gemeente slechts de helft (6 miljoen euro) van het bedrag wil investeren dat de gemeente op basis van haar aandeel van 26% in Groningen Airport Eelde (GAE) zou moeten investeren om van het investeringsscenario een succes te maken. Bovendien heeft de gemeente te kennen gegeven haar aandelen in GAE te willen afstoten.

Groningen Airport Eelde (foto: Mike Tomale)

De PVV wil in ieder geval de volgende aspecten aan de orde stellen in de komende vergadering van de commissie van Bestuur, financiën en veiligheid op 08-11-2017:

– wat betekent dit voor het investeringsscenario van GAE?
– klopt het, zoals het College van B&W stelt, dat met de bijdrage van de gemeente Groningen van 6 miljoen euro een verantwoorde en sluitende businesscase kan worden gerealiseerd?
– welke toezeggingen hebben de overige aandeelhouders van GAE wanneer precies gekregen van de gemeente Groningen over het voldoen van haar aandeel in het investeringsscenario?
– gaat de Provincie nu meer bijdragen?
– gaat de Provincie in overleg met de andere aandeelhouders over verhoging van hun bijdragen?
– gaat de Provincie de gemeente Groningen tot de orde roepen over dit kwalijke zaakje freeridersgedrag?
– wat betekent deze ontwikkeling voor de onderlinge verhoudingen van de aandeelhouders?
– is dit besluit van de gemeente Groningen exemplarisch voor een tekortschietende bestuurskracht?
– wat zijn de mogelijkheden van de gemeente Groningen om haar aandelen in GAE af te stoten?
– is de Provincie bereid haar aandeel in GAE te vergroten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
8 + 21 =