Commitment inwoners gemeente De Marne

Inwoners van gemeente De Marne, ook de burgemeester, hebben de volgende overwegingen:

burgemeester F.H. Wiersma

. De veiligheid en het welzijn van de inwoners van De Marne worden geraakt door de mijnbouwactiviteiten in Groningen.
. Inwoners van De Marne ondervinden schade zowel fysiek, psychisch als financieel.
. De veiligheid dient te worden gegarandeerd, ook wat betreft bodemdaling, de dijken en het waterpeil.
. Mijnbouwactiviteiten passen niet in een dicht bevolkt gebied als Nederland. Versnelde reductie van gaswinning, ook in De Marne, is daarom aangewezen.

Zowel inwoners als de burgemeester van gemeente De Marne ondertekenen daarom dit commitment bestaande uit de volgende punten:
1. De gaswinning in de provincie Groningen, met name het Slochterenveld alsook in en onder De Marne, wordt stilgelegd op basis van een afbouwplan. Het streven hierbij is zo snel mogelijk terug te gaan naar nul. Dit betekent niet dat de gaswinning op andere locaties kan gaan toenemen.
2. Voorkomen wordt dat de productiesnelheid in bestaande locaties, waar gas wordt gewonnen in De Marne en in putten in de aangrenzende regio, wordt opgevoerd, bijvoorbeeld door de toepassing van fracken en dergelijke. Ook de realisatie van nieuwe putten en/of proefboringen wordt voorkomen.
3. De monitoring van de huidige mijnbouwactiviteiten, zowel de capaciteit van de winning als de effecten, worden transparant gedeeld met de inwoners. Uitbreiding van het meetnet in De Marne is nodig. Daarbij wordt de inzet van versnellings- en tiltmeters mee bepaald door onafhankelijke deskundigen.
4. Gedupeerden van mijnbouwschade kunnen een onafhankelijke contra-expertise laten uitvoeren op kosten van de NAM c.q. het Rijk.
5. Alle schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten, materieel en immaterieel, wordt ruimhartig en snel afgehandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
27 + 25 =