De Oosterpoort, de ultieme reden voor een Raadsenquente?

Op woensdag 13 september 2017 stond bij de raadscommissie Onderwijs & Welzijn de Oosterpoort en Stadsschouwburg op de agenda. De hoofdreden van dit was de stand van het onderhoud van beide culturele centra van de stad Groningen. Besproken werden de Collegebrief “Onderzoek naar toekomst de Oosterpoort en Stadsschouwburg”. Daarbij is de bijgevoegde bijlage  is voor de liefhebbers van gebouwenbeheer zeer interessant om door te lezen. Dit is gedurende de twee afgelopen collegeperiodes van de gemeenteraad van Groningen niet het enige dossier waar ‘achterstallig onderhoud’ een prominente rol speelde. Blijkbaar is het niet onderhouden van het zogenaamde ‘maatschappelijke vastgoed’ een bedrijfscultuur binnen de gemeentelijk organisatie van de gemeente Groningen? Tot op dit moment behandeld de gemeenteraad van Groningen elk geval als een incident wat de verkeerde benadering is. Als de raadsleden alle gevallen van ‘achterstallig onderhoud van de afgelopen 6 jaar eens naast elkaar leggen waarover zij in de raad hebben gesproken dan moet toch het beeld naar voren komen dat dit structureel is? Het huidige collegeprogramma heet “Voor de verandering”. Blijkbaar zijn Raad en College de afgelopen periode sinds maart 2014 niet in staat geweest een stevige cultuurverandering in het uitvoerend apparaat af te dwingen.

De Oosterpoort in Groningen (foto: ZanderZ – Wikimedia)

Enkele prominent voorbeelden van achterstallig onderhoud:
– Finse school: Op dit dossier is de gemeente Groningen door de Raad van State op de vingers getikt wegens het verwaarlozen van de zorgplicht voor monumenten
– Sporthal De Wijert: Hier is ook jarenlang niet het noodzakelijke kleine en grote onderhoud gepleegd. Wat verder vreemd is dat in de stad tussen oktober en april een structureel tekort is aan goede sportcomplexen in een groeiende stad als Groningen.
– Martini Plaza: Hierbij ook verschillende onderzoeken en rapporten geweest intussen neigt de teller richting de 8 miljoen Euro te investeren om het achterstallig onderhoud weg te werken.\
– Papiermolen: Het uitgestelde ‘groot onderhoud’ valt wel erg toevallig samen met de Aanpak Ring Zuid. Hier was de raad ook op het verkeerde been gezet. In fraaie ambtelijke proza wordt op deze manier het wanbeheer gecamoufleerd. Is ook nog een monument.
– Dossier O2G2: Oorsprong lag hiervan in de hoogte van de zogenaamde ‘bruidsschat’ voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de stad; werkelijke oorzaak grootschalig achterstallig onderhoud aan de verschillende scholen.

Lessen niet geleerd van O2g2?
Het lijkt erop dat de Raad niet de lessen heeft geleerd van de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs in de stad. Hierbij zijn twee documenten van 2012 van werkelijk belang als eerste de reactie van het College op de Raadsenquete “Verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs”. Eind 2012 heeft de gemeenteraad van Groningen een Raadsonderzoek gehad naar het ontstaan van de ‘bruidsschat’ voor O2G2. Feitelijk nu 5 jaar verder kan zeker een conclusie getrokken worden dat dossier O2G2 helemaal niet op zichzelf staat, maar dat het probleem dieper zit bij het uitvoerend apparaat en de betrokken wethouders ook dingen doen die voor een Staatssecretaris of minister in Den Haag politiek dodelijk zijn. Het is wijs voor de verschillende fracties nog even het onderzoeksrapport van het Raadsonderzoek van 21 november 2012 opnieuw te lezen.

Gaat de gemeenteraad doen waarvoor ze aangenomen is?
Voor de Raad van de gemeente Groningen moet de casus Oosterpoort geestelijk en feitelijk de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer doet overlopen. Wil de gemeentelijke politiek haar krediet houden in deze stad dan ontkomt zij niet aan haar meest zware middel. In dit geval het optuigen van een Raadsenquete over het structureel verwaarlozen van de ‘onderhoudsplicht’ van het maatschappelijk vastgoed in haar bezit. Dit is ook politiek de enige juiste weg voor de gemeenteraad om hun opvolgers van na november 2018 niet op te zadelen met een etterende en zwerende politieke en bestuurlijke wond. Een logisch bijgevolg hoort te zijn dat de betrokken ambtenaren door alle lagen heen van Management Team en concernstaf ook zonder pardon uit gemeentelijke dienst gezet worden. Anders krijg je nooit de omslag voor elkaar die hoognodig is in de gemeente Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
29 − 21 =