Bouwend Nederland: Begroting 2018 geen vrijbrief voor stilstand

Bouwend Nederland roept het nieuwe kabinet op snel beslissingen te nemen over investeringen die Nederland versterken. Het kan niet zo zijn dat de begroting 2018 van het huidige demissionaire kabinet ons land anderhalf jaar op achterstand zet, aldus Bouwend Nederland.

Bouw (foto: gratis afbeelding Pixabay – Jeviniya)

De begrotingen voor 2018 zijn vanwege de demissionaire status dit jaar relatief ‘beleidsarm’. Wel is er een groeiende economie (+2,5%) en een groeiend begrotingsoverschot (+0,8%). Ook de staatsschuld daalt. Dat geeft het nieuwe kabinet financiële ruimte. Nu is het zaak om die ruimte verstandig te benutten, aldus Bouwend Nederland. Bijvoorbeeld voor verduurzaming en infrastructuur zoals wegen, spoor, dijken.

Om onze sterke positie als handels- en dienstenland te handhaven zijn investeringen op het gebied van wonen en infrastructuur pure noodzaak. Eerder dit jaar hebben 50 coalitiepartijen, waaronder drie ministeries en Bouwend Nederland, in de Bouwagenda aangegeven wat nodig is voor een beter, duurzamer en sterker Nederland. Met een structurele toevoeging van 150 miljoen euro per jaar aan het infrastructuurfonds kan de mobiliteitsgroei worden opgevangen. Ook moet de achterstand op onderhoud, renovatie en vervangen van kunstwerken snel worden aangepakt. Dit vergt een jaarlijkse investering ter grootte van 100 miljoen euro.

Verder verdient de verduurzaming van de gebouwde omgeving prioriteit met het oog op een CO2 neutraal Nederland. Mooie bijkomstigheid is dat gezinnen structureel meer in de portemonnee houden, omdat dankzij de verduurzaming de energienota daalt. Het kabinet moet volgens Bouwend Nederland ook investeren in vaste banen, door bijvoorbeeld de lasten op arbeid te verlagen. Dat geeft werkgevers in de bouw vertrouwen en ruimte om mensen een vaste baan te geven.

Bouwend Nederland heeft vertrouwen dat het nieuwe kabinet snel aan de slag gaat, zodat de begroting 2018 geen vrijbrief voor stilstand wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
29 × 25 =