Ook in 2017 en 2018 subsidie beschikbaar uit Jeugdcultuurfonds

Drama, dansen, schilderen, muziek maken. Aan het begin van het schooljaar worden er veel nieuwe buitenschoolse lessen aangeboden, waar kinderen graag aan meedoen. Maar niet iedereen kan dit betalen. Daarom is het provinciaal Jeugdcultuurfonds Groningen opgericht. In september 2016 is het Jeugdcultuurfonds in de gemeente Oldambt van start gegaan met een subsidie van € 15.000 voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Ook voor 2017 en 2018 is dus subsidie beschikbaar.

Meedoen met cultuur mogelijk maken voor ieder kind
Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Het Jeugdcultuurfonds Oldambt maakt het mogelijk dat ook kinderen en jongeren uit gezinnen met een smalle beurs een bijdrage krijgen om buiten schooltijd op bijvoorbeeld muziek-, theater- of dansles kunnen. Ouders met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen kunnen terecht bij het fonds. Het fonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Beroep doen op het Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds werkt met een lokaal netwerk van intermediairs. Dit zijn professionals die op de hoogte zijn van de gezinssituatie. Denk aan leerkrachten, een schoolarts, een maatschappelijk werker of een medewerker van een welzijnsinstelling. Deze intermediairs doen voor het kind de aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds.

Als de aanvraag van de intermediair wordt goedgekeurd, zorgt het fonds voor directe betaling aan de cultuuraanbieder, waar het kind naar toe gaat. De activiteiten en cursussen moeten bij erkende culturele instellingen of – aanbieders plaatsvinden, waarbij jaarlijks maximaal € 450,- vergoed wordt. Na dat jaar kan er eventueel opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op de website van het Jeugdcultuurfonds.

Aanbieders

Deelnemende aanbieders tot nu toe zijn:

Dance Center Ron Haans
Stichting Dansplezier
De Rijdende Popschool
Kwiek Olympiados (streetdance)
S.V. MidOost
Ultimate Gym Winschoten (showdance)
Sportcenter Nico Jager (hiphop)
Kunstencentrum De Klinker (muziek- en danslessen)
Nieuwe aanbieder is Theater Lab in Winschoten. Theater-lab wil iedereen de magie van het theater laten ervaren en is er van overtuigd dat theater de persoonlijke ontwikkeling versterkt. Voor 9-12 jarigen is er de cursus 15 minutes of fame en de theaterwerkplaats is voor jongeren vanaf 13 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
23 − 13 =