“Synergon: niet helemaal een zwart scenario”

Dinsdagavond 12 september vergaderden de leden van de Commissie SWI in de Halte Democratie onder andere over het raadsvoorstel inzake de concept -begroting Synergon 2018. Het raadsvoorstel laat zien dat in de concept-begroting de bijdrage van de gemeente Oldambt in 2018 oploopt naar 3,9 miljoen Euro en in 2020 zelfs naar 4,4 miljoen Euro.

Wethouder Keers Swagerman (foto: Mike Tomale)

De commissieleden zijn allerminst gecharmeerd van de steeds maar oplopende kosten. In het kader van de Participatiewet zal sw-bedrijf Synergon op een andere, betere en goedkopere manier moeten gaan werken. Daarbij komt ook nog eens het aan banden leggen van de instroom door staatssecretaris Klijnsma in 2015. Er moet dus nagedacht worden over nieuwe manieren van werken die kostenbesparend zal zijn. De sw-bedrijven Wedeka en Synergon zouden in de toekomst gaan samenwerken zodat er één nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie zou komen maar Veendam en Stadskanaal hadden hun bedenkingen en Wedeka wordt niet meegenomen in deze fusie. Met het Akkoord van Westerlee is voor Oldambt een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid die door de overheid in twee tranches wordt vrijgegeven.

Job Steynis van de VVD merkt op dat ieder ander bedrijf al lang andere wegen was ingeslagen. Hij is van mening dat de concept-begroting die nu voorligt het resultaat is van het jarenlange onderlinge wantrouwen en afgunst. Mark Kalse van Partij voor het Noorden wil graag weten hoe het zit met kosten van het nieuwe sw-bedrijf en de PvdA vraagt zich af hoe het Akkoord van Westerlee op de werkvloer bij het sw-bedrijf is geland.

Sterfhuisconstructie
Het feit dat er geen nieuwe mensen meer mogen worden aangenomen bij het sw-bedrijf is de nekslag geweest en zorgt voor alsmaar hoger oplopende tekorten. “Tekorten die we never nooit niet kunnen terugverdienen. Diverse regeringen hebben ervoor gezorgd dat we een sterfhuisconstructie op ons dak hebben gekregen.” SP-wethouder Kees Swagerman is er niet van overtuigd dat de huidige regering voor verlichting gaat zorgen, “integendeel.”

“Wat betreft de onrust op de werkvloer van Synergon, dat is begrijpelijk, mensen zijn bang dat hun baan op de tocht komt te staan”, legt de wethouder uit.”Toch garanderen wij dat alle banen blijven behouden, dat is wettelijk geborgd.” De wethouder zegt toe dat ieder kwartaal de in-en uitstroomcijfers naar de raad gaan.

Niet helemaal een zwart scenario
Wethouder Kees Swagerman schets in eerste instantie een zwart scenario waaruit blijkt dat de kosten van het sw-bedrijf in de komende jaren alleen maar hoger zullen worden. Volgens Swagerman legt de Participatiewet een zware druk op de gemeente aangezien de wet stelt dat Oldambt móet zorgen voor werk. De grote uitdaging is dan ook om ervoor te zorgen dat het inverdieneffect optimaal zal zijn om de kosten te drukken. Volgens de wethouder ziet het inverdieneffect voor de nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie er gunstig uit. De raad moet er volgens de wethouder vanuit gaan dat er straks een goed plan komt.

Bedoeling van het nieuwe plan dat door alle partijen moet worden goedgekeurd, is dat er veel meer wordt ingezet op uitstroom naar reguliere banen. De uitstroom naar 100 banen van minimaal 1 jaar, levert de gemeente al snel een bezuiniging op van een miljoen Euro. Daar ligt dan ook volgens de wethouder het verdieneffect. “Zaak is om de competenties van mensen goed in kaart te brengen.”

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
17 × 10 =