747 pagina’s over de Wereldbazar

Dinsdagavond vergaderde de commissie BMR in de de Halte Democratie aan de Havenkade-west in Winschoten onder andere over de Wereldbazar. Het jaren voortslepend dossier is inmiddels 747 pagina’s dik en de commissieleden wekten lichtelijk de indruk er stilaan genoeg van te hebben.

Wethouder Laura Broekhuizen-Smit (PvdA) (foto; Mike Tomale)

Het college van B&W doet een voorstel ter goedkeuring door de commissieleden om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan ‘De Wereldbazar te Winschoten 2017’. De rechter vernietigde het besluit van de raad van de gemeente Oldambt van 28 november 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan “De Wereldbazar” alsmede de daaraan ten grondslag gelegde bij besluit van het college van gedeputeerde staten van Groningen van 28 mei 2013 verleende ontheffing.

Na een paar vragen van de commissieleden tijdens hun eerste en tweede termijn over het aparte bestemmingsplan wat is aangevraagd en de handhaving van de gemaakte afspraken, vragen sommige raadsleden zich af of de Provincie nu een rechtmatig besluit heeft genomen, er niet nog meer belemmeringen zullen komen en of alles juridisch goed in elkaar zit. Volgens de Provincie zou het destijds zijn gegaan om een procedurele fout.

Wethouder Laura Broekhuizen-Smit geeft aan dat er indringende gesprekken hebben plaatsgevonden met de Provincie en de de initiatiefnemer van de Wereldbazar. Garantie dat dit de allerlaatste hobbel zou zijn die genomen moet worden in dit dossier kan de wethouder echter niet geven aan de raadsleden want “garantie is immers voor stofzuigers”, geeft de PvdA- wethouder aan. In haar tweede termijn geeft de wethouder aan dat er eerst planologische duidelijkheid moet komen. Over de inmiddels gemaakte kosten voor specifiek dit dossier geeft de wethouder aan dat het bedrag tussen 300 en 3 miljoen euro kan liggen. Een precies kostenplaatje wordt niet bijgehouden.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 ⁄ 10 =