Politiek Oldambt weer aan het werk

Aanstaande dinsdagavond om 20:00 zal in de Halte Democratie in Winschoten aan de Havenkade-west de eerste commissievergadering plaatsvinden na het politieke reces.

Halte Democratie (foto: Gemeente Oldambt)

Tijdens de commissie BMR zal o.a. worden gesproken over het Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan De Wereldbazar te Winschoten en de bijhorende zienswijzen van betrokken partijen. Verder staan de Poort van Groningen op de agenda in het kader van de Actieprogramma Versterking Winschoten en het het Omgevingsprogramma 2017-2018.

De Wereldbazar
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 oktober 2016 het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van 21 september 2015 tot het verlenen van een ontheffing voor de Wereldbazar op grond van de Provinciale Omgevingsverordening vernietigt. Taak van de raadsleden om maandagavond het Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan De Wereldbazar te Winschoten te bespreken.

Poort van Winschoten
In het kader van de Complete afronding Stadshart moet het verpauperende gebied, bestaande uit het pand van de HEMA/Kijkshop, het omliggende parkeerterrein (voormalige Mestemakerlocatie), de leegstaande supermarkt (voorheen Super de Boer) en de leegstaande bibliotheek, binnen drie jaar te worden aangepakt. De financiële onderbouwing voor de Poort van Groningen wordt in de raadsvergadering van 18 december 2017 behandeld.

Omgevingsprogramma VTH 2017-2018
In het Omgevingsprogramma 2017-2018 dat op 18 juli 2017 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld staat o.a. de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die formeel in 2019 in werking treedt.  Deze wet heeft tot doel de bouwsector op zodanige wijze te professionaliseren dat bouwers direct verantwoordelijk worden gemaakt voor het voldoen aan het Bouwbesluit.

In het kader van het programma ‘aan de slag met de Omgevingswet’ wordt gewaarborgd dat dit nieuwe VTH beleid optimaal aansluit op de keuzes die worden gemaakt in de Omgevingsvisie en de te ontwikkelen omgevingsplan systematiek.

Commissie SWI
De commissie SWI vergadert aanstaande woensdagavond vanaf 20:00 in de Halte Democratie met als onderwerpen onder andere de jaarrekening van Synergon, Kinderen & Armoede, vinden & verbinden en de kosten van huishoudelijke hulp.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
18 − 17 =