Interpellatie n.a.v. rapport SodM over geothermie

Naar aanleiding van het vorige week gepubliceerde kritische schrijven van Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) over Staat van de Sector Geothermie , hebben politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen gevraagd om op woensdag 19 juli 2017 een interpellatie te houden.

Veel politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen waren het er over eens dat de gemeenteraadsleden vanaf het begin van het aardwarmtewinningsproject aan de hand zijn meegenomen door het College van B&W. Bijvoorbeeld door het werkbezoek aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de expertmeeting. Toch willen de politici een reactie van het college op het rapport van SodM. 100% Groningen attendeerde de wethouder er nog even op dat alle vergunningen die zijn afgegeven voor geothermie opnieuw tegen het licht worden gehouden door SodM, dus niet alles in het rapport van SodM is niet nieuw.

Het CDA vraagt zich af of er nieuwe inzichten zijn die aan de oorsprong van het kritische rapport van SodM Liggen. De PvdA vindt de handelswijze van SodM ongepast om nu, bijna achteraf, te komen met een rapport terwijl SodM betrokken is geweest bij het project in Groningen. De SP bij monde van de heer Koks vindt dat het aardwarmtewinningsproject bijna in het rijtje van aardgaswinning en windmolens past. De SP wil dat het college in gesprek blijft met vooral de bewoners van Paddepoel en Selwerd en dient 2 moties in. GroenLinks merkt op dat er door SodM een generiek beeld wordt geschetst in het rapport van SodM en dat de conclusies herkenbaar zijn.

De VVD stelt dat SodM wel kritisch is als het gaat om geothermie maar de gaswinning toelaat. Wat wel en wat niet? Wat zijn de afwegingen? Amrut Sijbolts van de Stadspartij geeft aan dat de angst regeert bij Sodm.

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) legt namens het college nog een keer aan de raad uit waarom dit project is opgestart. Duurzaamheid in 2020 en in 2035 afhankelijk worden van het aardgas. Verder geeft de wethouder aan dat het rapport weinig nieuws heeft te melden, aangezien alle benoemde zaken in het rapport al vanaf het begin zijn meegenomen bij het project in Groningen. Voor Groningen is een ‘stoplichtsysteem’ (TLS) ontwikkelt om juist op deze plek trillingen te ontdekken en de aansprakelijkheid te kunnen adresseren. Na de vakantie start één-op-één communicatie rondom het project met omwonenden.

Voor wat betreft de vergunningen geeft de wethouder aan dat SodM de vergunning voor de proefboring al één keer heeft verlengd. Straks adviseert het orgaan de minister om de vergunning af te geven om over te gaan tot winning van de aardwarmte. Er is vanuit Groningen contact geweest met het SodM naar aanleiding van het rapport en er zal een risicoanalyse worden gemaakt van project in Groningen. Aangezien er nog geen definitief oordeel is van SodM, is er te weinig informatie om nu al over te gaan tot grote investeringen, legt de wethouder uit. Wel betekent dit dat er snel vertraging zal optreden. De kosten die deze vertraging mogelijk met zich meebrengt kunnen een paar maanden worden opgevangen. Na de zomer wordt de balans opgemaakt.

Motie 1. van de SP ‘vinger aan de aardwarmtepols’ werd unaniem aangenomen door de raad.

Meer lezen over het project geothermie in de stad Groningen? Klik hier.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
28 × 8 =