Mosterd na de maaltijd; risico’s geothermie onderschat

Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) kwam gisteren naar buiten met een rapport over de veiligheidsaspecten rondom het winnen van aardwarmte (geothermie). Het duurzaamheidslabel van geothermie projecten wordt breed uitgedragen en de hoge kosten van projecten worden gedrukt, met alle risico’s van dien.

Geothermie (foto: Richard Bartz – Wikimedia)

Harry van der Meijden, Inspecteur-generaal van SODM concludeerde dat geothermie een duurzame vorm van energie is, maar ook aardwarmte moet volgens hem veilig gewonnen worden voor mens en milieu. De risico’s die komen kijken bij geothermie zijn vergelijkbaar met die in de olie- en gassector. De sector zou volgens SODM een zwakke veiligheidscultuur hebben, de veiligheid- en milieurisico’s worden in het algemeen onvoldoende herkend en beheerst; en wet- en regelgeving worden niet goed genoeg nageleefd. Daarbij wordt het onderwerp duurzaamheid breed uitgedragen en de hoge kosten van projecten worden gedrukt, met alle risico’s van dien.

Harry van der Meijden: “We moeten bijvoorbeeld kritisch kijken naar geothermie in gebieden met een verhoogde kans op natuurlijke aardbevingen zoals in oostelijk Brabant en Noord Limburg. Maar ook in Groningen met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Daar kan daarnaast een aansprakelijkheidsdilemma ontstaan als gaswinning en geothermie in hetzelfde gebied voorkomen,” aldus de Inspecteur-generaal.

SodM is van mening dat in bepaalde gebieden sprake kan zijn van verhoogd seismisch risico en adviseert het Ministerie van Economische Zaken explicieter aan te geven waar in Nederland veilig geothermie ontwikkeld kan worden en onder welke voorwaarden en waar niet (gebiedsgericht beleid).(bron: SODM) Een gevalletje mosterd na de maaltijd voor Groningen.

Dagblad van het Noorden schreef hier gisteren een nieuwsbericht over met de titel: ‘Waarschuwing over aardwarmte in bevingsgebied komt als schok.’ Hoezo schok? Die waarschuwing deed de Groninger Krant al in september 2015 door middel van een tweedelig stuk waarbij professoren Manuel Sintubin en Rien Herber werden geïnterviewd over de risico’s van geothermie aan de rand van het Groninger gasveld.

In de gemeente Groningen heeft het college van B&W flink ingezet op geothermie en gaat inmiddels voortvarend te werk. Ook hier is alles op alles gezet om het project door te laten gaan en de raadsleden te beïnvloeden door middel van communicatie en presentaties rondom de voordelen van het duurzaamheidslabel. De raadsleden die zich destijds hebben laten leiden door een expertmeeting geven aan dat de veiligheidsaspecten besproken zijn in het voortraject.

De gemeenteraad stemde op 8 juni 2016 bijna unaniem in met geothermie, waarbij niet de risico’s leidend waren maar het aantal aansluitingen op het netwerk.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
11 × 25 =